Kornamossen

Solen skiner in mellan barrträden, på bärris och skvattram i Kornamossens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Kornamossens naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Följ den spångade leden genom fin skog och upptäck vackra sumpskogar och våtmarker. En rastplats finns vid sjön Kornan.

Myrkomplex

Kornamossen är ett myrkomplex bestående av mossar, sumpskogar och kärr. Området gränsar i väster till sjön Kornan och omges i övrigt av skogsmark.

Våtmarkstyper

Tre olika våtmarkstyper kan urskiljas i myrkomplexet: sumpskog, svagt välvd mosse och topogent kärr. En mindre del är rikkärr.

Nyckelbiotoper

Den äldre markanvändningen framgår av äldre kartor. I dessa framgår att delar av myren varit föremål för myrslåtter. En hel del av sumpskogsområdena är angivna som nyckelbiotoper eller naturvärdesobjekt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Kornamossens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
 2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
 3. gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar.
 4. elda annat än på anvisad plats.

Blom-, bär- och svampplockning är tillåten.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 2006

Storlek: 70 hektar

Karaktär: Barrskog, blandskog och våtmark

Kommun: Norrtälje

Markägare: Uppsala stift Norrtälje kommun

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Kornamossen SE0110139 

Hitta hit

Kornamossens naturreservat gränsar i väster till sjön Kornan. En parkeringsplats finns i anslutning till reservatet.

Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss