Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rågsved

Rågsveds naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Rågsveds naturreservat är ett kommunalt tätortsnära naturreservat. Här kan du njuta av ett rikt djur- och växtliv. Ta med kikaren och spana på fåglar. Kanske ser du också någon groda eller vattensalamander.

Konstgjord fågelsjö och ekar

Intill den konstgjorda fågelön vid Kräpplavikens nordvästra ände finns möjligheter till fågelskådning och annan rofylld aktivitet. I reservatet finns gammal tallskog på höjderna, bland- och ädellövskog i slänterna och i den lägre terrängen, våtmarker i dalsänkorna och öppna gräsmarker.

Rågsveds naturreservat är ekologiskt särskilt betydelsefullt område för växt- och djurlivet. Det utgör ett kärnområde för eklevande arter och ingår i ett regionalt spridningssamband för ek.

Våtmarker med grodor och kräldjur

Reservatet ingår i Tyresåns avrinningsområde och fyller ett viktigt syfte avseende rening av dagvatten från tillrinningsområdet. Våtmarkerna i området utgör viktiga livsmiljöer och spridningsvägar för groddjur och andra arter som är knutna till våtmarksmiljöer.

Rikt fågelliv

I och omkring våtmarkerna finns ett rikt fågelliv. Grod- och kräldjur, fåglar knutna till skog och öppen mark, samt däggdjur som rådjur, hare och räv är exempel på djur som påträffas i området.

Här ligger Rågsveds naturreservat

Rågsveds naturreservat som är 94 hektar stort utgör tillsammans med Högdalstopparna och Fagersjöskogen den innersta delen av den regionala grönkilen - Hanvedenkilen. Naturreservatet angränsar i söder till Kynässkogen i Huddinge kommun.

De två områdena utgör tillsammans ett större sammanhängande grönområde, som har förbindelser med anslutande grönområden ännu längre söderut.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Rågsveds naturreservat finns regler du måste följa.

Se föreskrifter på Stockholm stads webbplats Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2018

Storlek: 94 hektar

Karaktär: blandskog, ängs- och betesmark, våtmark

Kommun: Stockholm

Markägare: Stockholm stad

Förvaltare: Stockholm stad

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Det är lätt att ta sig till reservatet från Rågsveds tunnelbanestation eller med buss. Möjliga busshållplatser är bland andra Snösätravägen, Gillerbacken, Myrängens vändplan.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss