Kyrksjölöten

Kyrksjölöten naturreservat i Stockholms län.

Kyrksjölötens naturreservat är ett tätortsnära kommunalt reservat. Kyrksjön i området är värdefull för fågellivet och den omgivande fuktlövskogen är viktig för grodor.

Riksintressanta de Geer-moräner

Kyrksjölöten är ett mindre naturområde intill villaområdena Norra Ängby och Bromma Kyrka. I området finns de Geer-moräner som är av riksintresse för naturvården. Istiden gör sig påmind i området och isen har lämnat synliga spår i form av stora stenblock och De Geer-moräner. De långsmala moränformationerna bildades under inlandsisens avsmältning för cirka 10 000 år sedan. 

Fuktlövskog

Kyrksjön omges av fuktlövskogar. En ypperlig miljö för fåglar, grodor, insekter och vedsvampar. Här finns regionens samtliga groddjursarter samlade: större och mindre vattensalamander, padda, åkergroda och vanlig groda.

Jogga, promenera eller åk skridskor

Reservatet har som tätortsnära naturområde stor betydelse för friluftsliv, undervisning och pedagogik. Här kan du jogga eller ta en stilla promenad och titta på fåglarna från bryggan. På vintern plogas isen för skridskoåkning.

Föreskrifter

För att skydda Kyrksjölötens naturreservat finns regler du måste följa.

Se föreskrifter på Stockholm stads webbplats Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1997

Storlek: 50 hektar

Karaktär: sjö, lövskog, geologisk formation

Kommun: Stockholm

Markägare: Stockholm stad

Förvaltare: Stockholm stad

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-ormåde Kyrksjölöten SE0110173