Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kyrksjölöten

Kyrksjölöten naturreservat i Stockholms län.

Kyrksjölötens naturreservat är ett tätortsnära kommunalt reservat. Kyrksjön i området är värdefull för fågellivet och den omgivande fuktlövskogen är viktig för grodor.

Riksintressanta de Geer-moräner

Kyrksjölöten är ett mindre naturområde intill villaområdena Norra Ängby och Bromma Kyrka. I området finns de Geer-moräner som är av riksintresse för naturvården. Istiden gör sig påmind i området och isen har lämnat synliga spår i form av stora stenblock och De Geer-moräner. De långsmala moränformationerna bildades under inlandsisens avsmältning för cirka 10 000 år sedan. 

Fuktlövskog

Kyrksjön omges av fuktlövskogar. En ypperlig miljö för fåglar, grodor, insekter och vedsvampar. Här finns regionens samtliga groddjursarter samlade: större och mindre vattensalamander, padda, åkergroda och vanlig groda.

Jogga, promenera eller åk skridskor

Reservatet har som tätortsnära naturområde stor betydelse för friluftsliv, undervisning och pedagogik. Här kan du jogga eller ta en stilla promenad och titta på fåglarna från bryggan. På vintern plogas isen för skridskoåkning.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Kyrksjölötens naturreservat finns regler du måste följa.

Se föreskrifter på Stockholm stads webbplats Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 1997

Storlek: 50 hektar

Karaktär: sjö, lövskog, geologisk formation

Kommun: Stockholm

Markägare: Stockholm stad

Förvaltare: Stockholm stad

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-ormåde Kyrksjölöten SE0110173

Hitta hit

Kyrksjölötens naturreservat ligger runt Kyrksjön i Bromma i västra Stockholm

Kommunalt: Tunnelbanans gröna linje till station Åkeshov. Flera busslinjer med närliggande hållplatser som bl.a. Kyrksjölöten, Urban Hjärnes väg eller Salixvägen. Bil: Parkering för reservatsbesökare finns vid Vultejusvägen. och det finns även parkeringsplatser vid t.ex. Åkeshovshallen.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss