Kyrksjölöten

Kyrksjölöten naturreservat i Stockholms län.

Kyrksjölötens naturreservat är ett kommunalt reservat. Kyrksjön i området är värdefull för fågellivet och den omgivande fuktlövskogen är viktig för grodor.

Riksintressanta de Geer-moräner

Kyrksjölöten är ett mindre naturområde intill villaområdena Norra Ängby och Bromma Kyrka. I området finns de Geer-moräner som är av riksintresse för naturvården.

Värdefullt fågelliv

Reservatet har som tätortsnära naturområde stor betydelse för friluftsliv, undervisning och pedagogik. Områdets naturvärden är också höga i ett kommunalt perspektiv.

Ändamålet med naturreservatet är att

  1. ge de riksintressanta de Geer-moränerna ett skydd
  2. säkerställa och utveckla områdets biologiska mångfald
  3. säkerställa naturområdet för friluftslivet och dess användning för naturundervisning.

Föreskrifter

För att skydda Kyrksjölötens naturreservat finns regler du måste följa. Mer information: Stockholms stadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kyrksjölöten är ett kommunalt naturreservat. Mer information Stockholms stadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster