Stora Vindåsen

Stora Vindåsens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Öns västra strand är mycket hög och brant och ger ett dramatiskt intryck. Den östra stranden är låg och nästan helt täckt av block utom på några ställen där klipphällar går ut i vattnet.

Opåverkad skog

Vegetationen består av dels hällmarkstallskog, dels mera produktiv barrskog på de inre delarna av ön. Mitt på ön finns ett kärrområde med al och björk. Skogen ger ett opåverkat intryck.

Föreskrifter

För att skydda Stora vindåsens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter, mossor eller lavar
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund eller katt
  • tälta mer än två dygn på samma plats
  • göra upp eld
  • sätta upp plakat eller affischer.

Läs de fullständiga föreskrifternaPDF

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1972

Storlek: 15 hektar
varav land 10 hektar

Karaktär: ö

Kommun: Haninge

Markägare: enskild

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Syftet med Stora Vindåsens naturreservat

Syftet är att bevara reservatet fritt från bebyggelse och andra anläggningar samt att bevara ön som häckningsplats för sjöfågel.