Stora Vindåsen

En ö med stora stenar längs stranden och höstfärger. Stora Vindåsens naturreservat. Foto: Naturföretaget 

Stora Vindåsens naturreservat i Stockholms län. Foto: Naturföretaget

Öns västra strand är mycket hög och brant och ger ett dramatiskt intryck. Den östra stranden är låg och nästan helt täckt av block utom på några ställen där klipphällar går ut i vattnet.

Opåverkad skog

Vegetationen består av dels hällmarkstallskog, dels mera produktiv barrskog på de inre delarna av ön. Mitt på ön finns ett kärrområde med al och björk. Skogen ger ett opåverkat intryck.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Stora vindåsens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter, mossor eller lavar
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund eller katt
  • tälta mer än två dygn på samma plats
  • göra upp eld
  • sätta upp plakat eller affischer.

Läs de fullständiga föreskrifterna i beslutet för Stora vindåsens naturreservat Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddat sedan: 1972

Storlek: 15 hektar, varav land 10 hektar

Karaktär: skärgård, barrskog, marina miljöer

Kommun: Haninge

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Stora Vindåsens naturreservat omfattar den södra halvan av ön Stora Vindåsen, 6 kilometer nordost om Dalarö. Hit tar du lättast med egen båt.


Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss