Plötslig ishalka i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Tornberget

Tornbergets naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Tornbergets naturreservat är ett kommunalt reservat. Tornberget med sina 111 meter över havet är den högsta punkten i hela Stockholms län. I reservatet kan man vandra i vidsträckta skogar.

Högt över havsnivån

I Tornbergets naturreservat finns ett stort naturskogsområde med äldre hällmarkstallskog och myrmarker som ligger i anslutning till själva Tornberget, 111 meter över havet.

Gammelskog

Gammelskogen fortsätter in i det angränsande Paradisets naturreservat. Tornbergets naturreservat är till stora delar opåverkat av modernt skogsbruk. I området förekommer växt- och djurarter som är typiska för gammal skog som inte avverkats.

Tystnad och ovanliga skogsfåglar

Sörmlandsleden och en anlagd led från Paradisets naturreservat leder igenom området, liksom några vägar som är avstängda för biltrafik.

Området ger möjlighet till fina naturupplevelser och en känsla att vara långt ut i vildmarken och här kan man uppleva tystnad och orördhet. Här finns goda möjligheter att plocka bär och svamp och man kan också få se tjäder, orre och andra skygga och ovanliga skogsfåglar.

 Jägarfolk här redan på stenåldern

Hanvedenskogarna är rika på fynd från stenåldern vilket beror på att Tornberget med omgivningar är det högst belägna området i Stockholms län och följaktligen det landområde som först steg ur havet efter den senaste istiden. Till detta nya landområde kom jägarfolk redan på stenåldern för bland annat fiske, säl- och fågeljakt.

Grilla och mys vid brasan

Eldplats med bord och bänkar finns vid Slåboda.

Föreskrifter

För att skydda Tornbergets naturreservat finns regler du måste följa. Mer information, se Haninge kommun Länk till annan webbplats..

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2012

Storlek: 360 hektar

Karaktär: barrskog, våtmark

Kommun: Haninge

Markägare: Haninge kommun

Förvaltare: Haningen kommun

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Hanveden SE0110197