Dyvik

Dyvik naturreservat i Stockholms län.

I rasmarken finns det rikligt av lind, ask och ek och under ängens vidkroniga ekar finner man bland annat blåsippa, gulsippa, Adam och Eva och Sankt Pers nycklar.

Kraftig bergbrant

Naturreservatet består av en bergrygg med en kraftig bergbrant och en rasmark därunder. Vidare ingår ett strandområde med en tidigare öppen slåtter- och betesmark.

Föreskrifter

För att skydda Drevvikens naturreservat finns regler som du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. landstiga utan förvaltarens tillstånd
  2. framföra fordon
  3. elda
  4. tälta
  5. plocka blommor och skada markvegetationen
  6. införa plantor och frön.
  7. skräpa ner med glas, papper eller avfall eller likande.

Läs de fullständiga föreskrifterna Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Stig Stig
  • Tillgänglighet Tillgänglighet

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1962

Storlek: 7,2 hektar varav 6,8 ha land

Karaktär: barrskog, blandskog och ängsmark

Kommun: Tyresö

Ägare: privat

Förvaltare: Markägaren i samråd med Nordiska museets naturhistoriska avdelning

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Dyvik SE0110166