Dyvik

Dyvik naturreservat i Stockholms län.

I rasmarken finns det rikligt av lind, ask och ek och under ängens vidkroniga ekar finner man bland annat blåsippa, gulsippa, Adam och Eva och Sankt Pers nycklar.

Kraftig bergbrant

Naturreservatet består av en bergrygg med en kraftig bergbrant och en rasmark därunder. Vidare ingår ett strandområde med en tidigare öppen slåtter- och betesmark.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att

  1. landstiga utan förvaltarens tillstånd
  2. framföra fordon
  3. elda
  4. tälta
  5. plocka blommor och skada markvegetationen
  6. medföra plantor och frön.

Läs de fullständiga föreskrifternaPDF

Serviceinformation

  • Tillgänglighet Tillgänglighet

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1960

Storlek: 6,6 hektar
varav 5,9 hektar land

Karaktär: skogsmark

Kommun: Tyresö

Ägare: enskild

Förvaltare: Markägaren i samråd med Nordiska museets naturhistoriska avdelning

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Dyvik SE0110166