Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Dyvik

Dyvik naturreservat i Stockholms län.

I rasmarken finns det rikligt av lind, ask och ek och under ängens vidkroniga ekar finner man bland annat blåsippa, gulsippa, Adam och Eva och Sankt Pers nycklar.

Kraftig bergbrant

Naturreservatet består av en bergrygg med en kraftig bergbrant och en rasmark därunder. Vidare ingår ett strandområde med en tidigare öppen slåtter- och betesmark.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Dyviks naturreservat finns regler som du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. landstiga utan förvaltarens tillstånd
  2. framföra fordon
  3. elda
  4. tälta
  5. plocka blommor och skada markvegetationen
  6. införa plantor och frön.
  7. skräpa ner med glas, papper eller avfall eller likande.

Läs de fullständiga föreskrifterna Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet

Fakta

Skyddat sedan: 1962

Storlek: 7,2 hektar varav 6,8 ha land

Karaktär: barrskog, blandskog och ängsmark

Kommun: Tyresö

Ägare: privat

Förvaltare: Markägaren i samråd med Nordiska museets naturhistoriska avdelning

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Dyvik SE0110166

Hitta hit

Dyviks naturreservat är beläget på södra delen av Brevikshalvön, 11 kilometer från Tyresö centrum.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss