Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Singö-Söderby

En smal stig leder genom barrskogen i Singö-Söderby naturreservat. Foto: Naturföretaget

Singö-Söderbys naturreservat i Stockholms län. Foto: Naturföretaget

I Singö-Söderby naturreservat är det lätt att ta sig fram till fots. Området är småkuperat och mjukt böljande.

Värdefull skog och aspticka

I reservatet finns flera olika typer av skog: barrskogar i olika former, sumpskogar och lövrika skogar. De gamla asparna i området har särskilt höga naturvärden. Den sällsynta vedsvampen stor aspticka kan du se på de grova asparna.

Gläntor med svamp och orkidéer

Skogen har många gläntor vilket är tecken på att djur har betat här långt in på 1900-talet. Här kan du hitta svampar som violgubbe, gul lammticka och den lilla orkidén knärot vilka alla gynnas av att det finns kalk i marken.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Singö-Söderbys naturreservat finns regler som du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar
  4. elda.

Föreskrifterna utgör inte hinder för att plocka blommor, bär och marklevande svampar inom området.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2016

Storlek: 39,8 hektar varav 35,5 ha land

Karaktär: barrskog, blandskog och sjö

Kommun: Norrtälje

Markägare: privata

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Du når Singö-Söderbys naturreservat till fots från Singö bryggväg som passerar genom reservatet. Närmaste busshållplats är Åmyran, cirka 350 meters promenad från naturreservatet.

Sök resa, SL Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss