Oxnäset

Oxnäsets naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Oxnäsets naturreservat är ett kommunalt reservat. Här finns flera arter som är knutna till gammal, orörd skog såsom mossviol, sårläka och grön sköldmossa. Området är klassat som nyckelbiotop.

100 år gammal skog

Oxnäset är en barrskogsbevuxen udde på Rådmansö vid Norrtäljeviken. Skogen består huvudsakligen av 100 år gammal barrskog som har varit orörd under lång tid och bär få spår av skogliga åtgärder.

Geovetenskapliga företeelser

Syftet med reservatet är att bevara ett från naturvårdssynpunkt mycket värdefullt naturskogsområde med dess växt- och djurliv samt geovetenskapliga företeelser.

Reservatet skall vara tillgängligt för besökande allmänhet för friluftsliv och naturupplevelser. Vid eventuell konflikt mellan friluftsliv och områdets naturvärden skall naturskyddets intressen ges företräde.

Föreskrifter

För att skydda Oxnäsets naturreservat finns regler du måste följa. För mer information: Beslut Oxnäsets naturreservatlänk till annan webbplats

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Oxnäsets naturreservat är ett kommunalt reservat. För mer information:

Norrtälje kommunlänk till annan webbplats

Informationsfolder Oxnäsetlänk till annan webbplats