Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Oxnäset

Oxnäsets naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Oxnäsets naturreservat är ett kommunalt reservat på Rådmansö vid Norrtäljeviken. Här kan du besöka ett variationsrikt område med hällmarkspartier, sumpskogar och kala klippor med isräfflor intill havet.

100 år gammal skog

På de magra hällmarkerna breder tallen ut sig tillsammans med enstaka lövträd samt enbuskar. I den södra delen av reservatet finns ett parti sumpblandskog. Skogen består huvudsakligen av 100 år gammal barrskog som har varit orörd under lång tid och bär få spår av skogliga åtgärder. Här finns flera arter som är knutna till gammal orörd skog såsom mossviol, sårläka och grön sköldmossa. 

Urbergshällar med isräfflor

Den östra respektive norra kanten av reservatet gränsar mot Norrtäljeviken och stränderna består i huvudsak av urbergshällar. Hällarna är slipade av inlandsisen och på flera platser finns tydliga isräfflor.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Oxnäsets naturreservat finns regler du måste följa. För mer information:

Beslut Oxnäsets naturreservat Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2002

Storlek: 7,7 hektar

Karaktär: skärgård, barrskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: Norrtälje kommun

Förvaltare: Norrtälje kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Oxnäsets naturreservat ligger norr om Rådmanby på Rådmansö, cirka 24 km öster om Norrtälje stad. Reservatet utgör en udde vid Norrtäljevikens södra strand, strax norr om fritidsbyn Hummelsvik vid Norrtäljeviken

Från Norrtälje, ta E18 österut mot Kapellskär. Efter cirka 12 km, sväng vänster mot Södersvik. Fortsätt cirka 8,5 km och sväng vänster mot Hummelsvik fritidsby. I Hummelsvik, ta vänster och fortsätt några hundra meter norrut.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss