Plötslig ishalka i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Oxnäset

Oxnäsets naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Oxnäsets naturreservat är ett kommunalt reservat på Rådmansö vid Norrtäljeviken. Här kan du besöka ett variationsrikt område med hällmarkspartier, sumpskogar och kala klippor med isräfflor intill havet.

100 år gammal skog

På de magra hällmarkerna breder tallen ut sig tillsammans med enstaka lövträd samt enbuskar. I den södra delen av reservatet finns ett parti sumpblandskog. Skogen består huvudsakligen av 100 år gammal barrskog som har varit orörd under lång tid och bär få spår av skogliga åtgärder. Här finns flera arter som är knutna till gammal orörd skog såsom mossviol, sårläka och grön sköldmossa. 

Urbergshällar med isräfflor

Den östra respektive norra kanten av reservatet gränsar mot Norrtäljeviken och stränderna består i huvudsak av urbergshällar. Hällarna är slipade av inlandsisen och på flera platser finns tydliga isräfflor.

Föreskrifter

För att skydda Oxnäsets naturreservat finns regler du måste följa. För mer information:

Beslut Oxnäsets naturreservat Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2002

Storlek: 7,7 hektar

Karaktär: skärgård, barrskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: Norrtälje kommun

Förvaltare: Norrtälje kommun

Skyddsform: naturreservat