Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Mjölnarkärrskogen

Skogsmiljö med många stora mossklädda stenar.

Mjölnarkärrskogens naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Blockig terräng med urskogskänsla möter den som kommer till Mjölnarkärrskogens naturreservat. Här får besökaren själv hitta sin väg i den orörda skogen.

Storblockig terräng med barrblandskog

Terrängen är svårframkomlig i de stora blockrika partierna. Om man ändå tar sig tid att hitta hit så får man uppleva en skog med mossiga stenar och orörd natur. De stigar som på sina håll kan skymtas är i första hand inte upptrampad av människor utan av djuren.

Blåsippa, fyrflikig jordstjärna och bitter taggsvamp

Områdets huvudsakliga naturvärden är förknippade med flertalet signalarter och rödlistade arter av kärlväxter och svampar. Exempel på kärlväxter som kan hittas i området är blåsippa, nästrot och missne. Exempel på svampar är bitter taggsvamp, fyrflikig jordstjärna och brandticka.

Skogsfåglar och hänglavar

I skogen trivs många av våra skogsfåglar och du kan vid besöket ha turen att få se spillkråka, gröngöling eller gärdsmyg som regelbundet har setts i reservatsområdet. På de gamla granarna växer hänglavar i rikliga mängder. Bland annat så finns det garnlav som är en rödlistad lav.

Serviceinformation

Det saknas anlagda stigar och rastplatser i naturreservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Mjölnarkärrskogens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar eller ta bort död ved
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar
  4. framföra motordrivet fordon i terrängen på såväl snötäckt mark som barmark.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan: 2022

Storlek: 23,8 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog

Kommun: Norrtälje kommun

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000 området Mjölnarkärrskogen SE0110252

Hitta hit

Reservatet ligger cirka 7 kilometer nordväst om Edsbro vid gränsen till Uppsala län. Det saknas tillgång till allmän bilväg fram till reservatsområdet. Närmast nås området till fots från Bennebols bruk i Uppsala län. Från Edsbro är det möjligt att vandra eller cykla cirka 7,5 km på skogsbilvägar fram till reservatet.

Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss