• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Eriksö

Eriksö naturreservat i Stockholms län.

Vandra längs sidorna av ön så finner du vackra, betade strandängar och sköna badklippor. Slingrande grusvägar och ett myller av skogsstigar gör det lätt att upptäcka Eriksö även från cykel. Här finns också svamp och bär.

Sköna badklippor och slingriga stigar

Längs bägge sidor av ön finns vackra, betade strandängar och sköna badklippor. Slingrande grusvägar och ett myller av skogsstigar gör det lätt att upptäcka Eriksö till fots eller på cykel.

Promenera till Grönvik med en enkel grillplats eller spatsera upp till höjderna vid Kättsö udd. Ha kläder efter väder och ta med lite matsäck. Vatten är alltid bra att ha med.

Bär, svamp och utsikt mot siluetter

Här finns fina svamp- och bärmarker. Eriksö ligger nära kusten där smala åkrar sträcker ut sig mellan bergen. Njut av utsikten från bergen eller siluetterna av de gamla, stora ekarna. 

Insekter och hackspettar tycker om ekarna

I beteshagarna växer grova ekar, många mer eller mindre döda och därför uppskattade av insekter och hackspettar. Naturbetesmarker finns spridda över ön och havsstrandängarna är fina.

Yngelplats för gös

Boviken är fin som yngelplats för gös.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Eriksö naturreservat finner du också på Naturkartan.se Eriksö Länk till annan webbplats.. Naturkartan går även att ladda ner som en app.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet Eriksö finns regler som du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar
 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd eller fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
 4. medföra hund, katt eller annat husdjur som inte är kopplat
 5. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma plats
 6. för längre tid än två dygn i följd tälta på samma plats
 7. fiska i Boviken under tiden 1 april - 31 juli.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 1998

Storlek: 578 hektar varav land 293 hektar 

Naturtyp: skärgård, ädellövskog och odlingslandskap

Kommun: Södertälje

Ägare: Naturvårdsverket och privata markägare.

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Eriksö ligger i anslutning till södra Mörkö, 6 kilometer nordost om Trosa.

Sök resa på SL-Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt