Lilla Svedjeholmen

Lilla Svedjeholmens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Reservatet omfattar ön Lilla Svedjeholmen och några omgivande öar och skär.

På Lilla Svedjeholmen finns blandskog med al, ask, björk tall och gran samt hällmarkstallskog.

Föreskrifter

För att skydda Lilla svedjeholmens naturreservat finns regler du måste följa. I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • gräva upp blommor och skada markvegetationen
  • ha okopplad hund
  • medvetet störa djurlivet
  • på ett störande sätt använda musikinstrument, musikanläggning eller liknande
  • elda
  • tälta mer än två dygn.

Läs de fullständiga föreskrifterna Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1969

Storlek: 8,1 hektar

Karaktär: blandskog, skärgård

Kommun: Värmdö

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat