Lilla Svedjeholmen

Lilla Svedjeholmens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Reservatet omfattar ön Lilla Svedjeholmen och några omgivande öar och skär.

På Lilla Svedjeholmen finns blandskog med al, ask, björk tall och gran samt hällmarkstallskog.

Föreskrifter

För att skydda Lilla svedjeholmens naturreservat finns regler du måste följa. I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • plocka blommor och skada markvegetationen
  • ha okopplad hund eller katt
  • medvetet störa djurlivet
  • föra oljud så att det stör andra
  • elda
  • tälta mer än två dygn.

Läs de fullständiga föreskrifternaPDF

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1969

Storlek: 8,1 hektar

Karaktär: ö, blandskog

Kommun: Värmdö

Markägare: enskild

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Syftet med Lilla Svedjeholmen naturreservat

Syftet är att säkra ett för allmänhetens friluftsliv värdefullt område.