Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Mornäsan

Solljus strilar in mellan granarna och på frodigt bärris i Mornäsans naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Mornäsans naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Mornäsans naturreservat är ett barrskogsdominerat område där skogsbete har bedrivits under lång tid.

Strandäng med vass

Området ligger vid sjön Ösmarens södra strand och omfattar ett skogsområde kring en höjd som kallas Mornäsan. Mot Ösmaren vid Mornäsviken finns ett parti med öppen mark som närmast sjön övergår i en strandäng som nu håller på att växa igen med vass.

Kalk och beteshävd

Området har sannolikt lång skoglig kontinuitet och har betats under lång tid. Vegetationen är bitvis präglad av kalkförekomst i marken. Naturvärdena i området är knutna till lång skoglig kontinuitet och beteshävd.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Mornäsans naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, spränga, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten,
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved,
  3. gräva upp växter som ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar.
  4. medföra hund som inte är kopplad,
  5. elda annat än på anvisad plats,
  6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller liknande anordning

Det är tillåtet att plocka blommor och marklevande svampar. 

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddat sedan: 2006

Storlek: 21 hektar

Karaktär: barrskog och sjö

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Mornäsan SE0110298

Hitta hit

Mornäsans naturreservat ligger vid sjön Ösmarens södra strand. Ingen anlagd parkeringsplats finns intill reservatet.

Närmaste busshållplats heter Råbacken, vid Roslagsbrovägen 1146, minst 3,5 km promenad från naturreservatet.
Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss