Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skarpnäs

Skog med träd, blåbärsris och mossa i solnedgång.

Skarpnäs naturreservat i Stockholms län. Foto: Henrik Trygg

Skarpnäs naturreservat bjuder på ett starkt kuperat och bergigt skogslandskap. Här finns ett rikt förgrenat stigsystem och du kan uppleva storslagna vyer ut över Saltsjön från området höjdparter i väster. Sjöarna lockar med bad och fiske.

Vackra vyer, skogskänsla, bad och fiske

Skarpnäs naturreservat är ett tätortsnära kommunalt reservat som ligger väster om Orminge centrum i Nacka kommun. Området erbjuder varierad natur med tysta platser och stark skogskänsla. Branterna vid Saltsjön ger en vacker utsikt över havet. Även vid Drottningsberget vid Glasbrukssjöns sydspets kan du uppleva vacker utsikt.

Många stigar går genom naturreservatet, däribland Booleden som har sin startpunkt här. Elbelyst motionsspår finns i anslutning till Krokhöjden. Utmärkta cykelstigar finns i reservatets norra del.

Glasbrukssjön och Vittjärn är omtyckta badsjöar. Vid Glasbruksjön östra sida finns en anlagd badplats med brygga och sandstrand. Där finns bord, bänkar, sopställ och sommartid även toaletter. Det går också att bada direkt från klipporna på motsatta stranden. Vid Vittjärn går det att bada på lämpliga ställen längst hela stranden. Här finns också bänkar och sopställ.

I områdets samtliga sjöar kan du fiska fritt fiske med handredskap. Rätten att fiska gäller dock inte kräftor.

Starkt kuperat och bergigt skogslandskap

Reservatet är ett starkt kuperat och bergigt skogslandskap, som bär tydliga spår av inlandsisen.

På områdets höjdpartier växer hällmarkstallskog med inslag av tallar som är så gamla som 200–300 år. Här växer bland annat rödlistade svamparterna tallticka och mottaggsvamp. På de värmeexponerade tallstammarna har spår av de ovanliga insekterna som praktbagge och reliktbock också hittats. 2008 brann ett område mellan Krokträsken och Danmarks ängar. Det har gjort området till en värdefull miljö för arter som bara lever i bränd och död ved eller blottad jord eller sand.

På sluttningar och i dalar finns såväl äldre blandskog med inslag av ek, lind och andra lövträd, som lövrika bryn och sumpskogar. I buskskiktet finner man hassel och skogsolvon.

Vid de många sjöarnas utlopp finns ofta små sumpskogar med sockelbildande alar. Den höga fuktigheten och den goda tillgången på död ved, ofta i form av murkna granlågor, ger förutsättningar för en rik flora av mossa och svampar.

Många sjöar och slåtteräng

Områdets sjöar lockar med bad och fiske. Vittjärn är en högt belägen, näringsfattig, klar och ren sjö. Krokträsken ligger också högt men har längs kanten en krans av myrvegetation med bland annat skvattram, liksom Svartpotten. I såväl Krokträsken som Svartpotten finns ett rikt insekts- och fågelliv. Glasbrukssjön är djup och har måttlig vegetation och gott om fisk såsom gädda, abborre, mört och benlöja.

Danmarks ängar slås varje år. Där förekommer smalvingad blombock, en rödlistad skalbagge som är beroende av fuktig ängsmark. Kring ängen kan du också finna ädelguldbagge, vars larver lever i mulmen i de gamla ihåliga ekarna och lindarna. Även hasselsnok finns rapporterad från området. Den trivs på hällmarker och vid soliga bryn.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 2022

Storlek: 240 hektar varav land 220 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog, sjö,

Kommun: Nacka kommun

Markägare: Nacka kommun

Förvaltare: Nacka kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Skarpnäs naturreservat ligger i kommundelen Boo i Nacka kommun, cirka 1,5 kilometer nordväst om Orminge centrum. Reservatet är tätortsnära och du när den därför lätt till fots eller med cykel från anslutande bostadsområden. Entréer finns i väster vid Talludden och Björknäs, i söder vid Krokhöjden och Orminge samt i öster vid Rensättra och Hasseludden.

Anslutande busshållplatser finns i Orminge längs med Ormingeringen och vid Kummelbergets industriområde längs Skarpövägen. Flera anslutande busshållplatser finns även längs Hasseluddsvägen.

Parkeringsplatser finns i söder vid Glasbruksvägen och Sjöängsvägen (Booleden). I öster vid Ormingevägen (lastbilsparkering) samt centralt i området i Kummelbergets industriområde (angöring Vittjärn från söder).

Sök resa, SL Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss