Långholmen-Käringö

Långholmen-Käringö naturreservat

Långholmen- Käringös naturreservat i Stockholms län.

Reservatet innefattar de båda öarna Långholmen och Käringö och deras miljöer utgörs av blandskog med inslag av grova och gamla träd. Här finns ädellövträd som lönn, ek och ask.

Spår av hamling och bete

På sina håll kan man se att några av askarna tidigare har hamlats, en beskärningsmetod som man använde förr för att skapa foder åt boskapen. Skogen på öarna präglas av den äldre markanvändningen och visar tydliga tecken på en glesare skog med tidigare bete. Betet upphörde någon gång under 1900-talets första hälft, och skogen började sluta sig.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Långholmen-Käringös naturreservat finns regler du måste följa. I reservatet är det förbjudet att

  • gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  • fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  • skada vegetationen genom att gräva upp växter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddat sedan: 2019

Storlek: 133,5 ha varav 35,3 ha land

karaktär: skärgård, blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger i Lidöfjärden, direkt öster om Vätö och nås enklast med båt.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm