Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Edebo-Sättra utskog

Stark sol på grantopparna och snö på marken. En skogsväg leder in till Edebo-Sättra utskogs naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Edebo-Sättra utskogs naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Området i Edebo-Sättra utskogs naturreservat nyttjades ända fram till sekelskiftet 1900 som ängsmark. Spår av äldre gärdesgård tyder på att omgivande skog har använts för skogsbete. 

Varning!

Reservatet har spridda angrepp av granbarkborre. Det medför att det finns en hel del döda stående granar i skogen och längs stigarna.

Granarna kan falla plötsligt och utan förvarning. Ha uppsikt och undvik att besöka reservatet när det blåser!

Naturskog

Edebo-Sättra utskog består av övervägande barrskog, med inslag av alsumpskog i norr och blandfuktskog i de centrala delarna.                         

Skogen är av naturskogskaraktär med trädåldrar över 140 år och ett rikt inslag av död ved. Inget rationellt skogsbruk har förekommit i sen tid.

Stort dike

Reservatet ligger i ett större oexploaterat skogsområde i norra Norrtälje med många värdekärnor. Genom de centrala delarnas blandsumpskog går ett större dike.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Edebo-Sättra utskogs naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  3. gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar.              

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2006

Storlek: 26 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog, sumpskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger ca 5 km väster om Hallstavik. En gemensam besöksparkering för Grundsjömossarna och Edebo-Sättra utskogs naturreservat ligger ca 1,2 km sydväst om reservatet. En stig leder fram till reservatet.

Närmaste busshållplats heter Västerbacken, ca 1,4 km promenad från reservatet.
Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss