Norrgårdsön

Trädklädda klippor sluttar brant ner i vattnet i Norrgårdsöns naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Norrgårdsön naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

I Norrgårdsöns naturreservat finns bland annat den sällsynta orkidén svärdsyssla. Reservatet benämndes tidigare som naturreservatet Lådna.

Reservatet omfattar ett litet område med ängs- och skogsmark på ön Norrgårdsön öster om Lådna i mellanskärgården. Reservatet ligger i anslutning till det större reservatet Hjälmö-Lådna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Norrgårdsöns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  • tälta
  • elda
  • sätta upp plakat eller affischer.

Fullständiga föreskrifterna för Norrgårdsöns naturreservat Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan: 1949

Storlek: 2,9 hektar

Karaktär: skärgård, blandskog, ängs- och skogsmark

Kommun: Värmdö

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Norrgårdsöns naturreservat är beläget på ön Norrgårdsön öster om Lådna i mellanskärgården. Hit tar du dig med egen båt.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss