Norrgårdsön

Norrgårdsön naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

I Norrgårdsöns naturreservat finns bland annat den sällsynta orkidén svärdsyssla. Reservatet benämndes tidigare naturreservatet Lådna.

Reservatet omfattar ett litet område med ängs- och skogsmark på ön Norrgårdsön öster om Lådna i mellanskärgården. Resevate ligger i anslutning till det större reservatet Hjälmö- Lådna

Föreskrifter

För att skydda Norrgårdsöns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  • tälta
  • elda
  • sätta upp plakat eller affischer.

Läs de fullständiga föreskrifterna Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1949

Storlek: 2,9 hektar

Karaktär: skärgård, blandskog, ängs- och skogsmark

Kommun: Värmdö

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat