Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Åvinge

Åvinges naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Åvinges naturreservat är ett kommunalt reservat. Här finns små kärr och död ved som gynnar tickor och lavar.

Vid Kagghamraåns dalgång

Åvingeskogen är ett naturskogsområde som är beläget i anslutning till Kagghamraåns dalgång.

Rikligt med vedsvamp och lavar

Området utgörs av ett höjdparti beväxt med hällmarkstallskog och granskog. I ostsluttningen ner mot Kagghamraåns dalgång är förekomsten av död ved riklig.

I barrskogen finns enstaka stora aspar. Vedsvamploran och lavfloran är rik med arter som laxticka, vedticka, kötticka och vulkanlav. I områdets västra del finns små alkärr. I söder begränsas området av en brant.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Åvinges naturreservat finns regler du måste följa. Mer information finns i beslut och skötselplanen.

Beslut och skötselplan för Åvinges naturreservat Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2001

Storlek: 16 hektar

Karaktär: Barrskog

Kommun: Botkyrka

Markägare: Botkyrka kommun

Förvaltare: Botkyrka kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Ligger längst väg 225. Från Vårsta åker man 5.3 km söder på Nynäsvägen, parkering finns på höger sidan. Åker man kommunalt så är den närmaste busshållplatsen "Åvinge kvarn", därifrån är det en kort promenad norrut till ingången vid parkeringen.

Sök resa på SL, Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss