• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Åvinge

Åvinges naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Åvinges naturreservat är ett kommunalt reservat. Här finns små kärr och död ved som gynnar tickor och lavar.

Vid Kagghamraåns dalgång

Åvingeskogen är ett naturskogsområde som är beläget i anslutning till Kagghamraåns dalgång.

Rikligt med vedsvamp och lavar

Området utgörs av ett höjdparti beväxt med hällmarkstallskog och granskog. I ostsluttningen ner mot Kagghamraåns dalgång är förekomsten av död ved riklig.

I barrskogen finns enstaka stora aspar. Vedsvamploran och lavfloran är rik med arter som laxticka, vedticka, kötticka och vulkanlav. I områdets västra del finns små alkärr. I söder begränsas området av en brant.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Åvinges naturreservat finns regler du måste följa. För mer information: Beslut och skötselplan Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2001

Storlek: 16 hektar

Karaktär: Barrskog

Kommun: Botkyrka

Markägare: Botkyrka kommun

Förvaltare: Botkyrka kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Ligger längst väg 225. Från Vårsta åker man 5.3 km söder på Nynäsvägen, parkering finns på höger sidan. Åker man kommunalt så är den närmaste busshållplatsen "Åvinge kvarn", därifrån är det en kort promenad norrut till ingången vid parkeringen.

Sök resa på SL, Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm