Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Storängen

En stig går över en äng med vitsippor och passerar en ek med orange ledmarkering i Storängens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Storängens naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Storängens naturreservat är ett stycke naturskönt äldre odlingslandskap med en slåtteräng omgiven av betesmark.

Vackra ekar

Betesmarken har karaktär av ekhagmark med grova, omkring 200 år gamla ekar i den västra delen. Inslag finns också av björk, en, hassel och nypon.

I ängsmarken domineras trädskiktet av ek och buskskiktet dominerar hasseln totalt och ängen har i stora delar en karaktär av hassellund.

Äng och hagmark bevaras

Ändamålet med reservatet är att sköta en slåtteräng med omgivande betesmark så att till äng och hagmark knuten flora och fauna bevaras. Reservatets värde för friluftsliv och kulturmiljövård skall uppmärksammas.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Storängens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, rista, spränga eller måla,
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp eller plocka växter som ris, örter, mossor eller lavar,
 3. störa djurlivet ( t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur),
 4. medföra hund eller katt som inte är kopplad,
 5. tälta,
 6. göra upp öppen eld,
 7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller liknande anordning,
 8. framföra eller ställa upp motordrivet fordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 1963

Storlek: 5,2 hektar

Karaktär: ekhage, ängs- och betesmark

Kommun: Norrtälje

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Storängen SE0110281

Hitta hit

Storängens naturreservat är beläget på Väddö, alldeles öster om Älmsta.

Buss från Norrtälje. Närmaste bullhållplats är Norrsundsskolan. Därifrån är det cirka 500 meters promenad till reservatets entré och parkering.

Sök resa på SL, Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss