Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Broby

Mellan lövträd skymtar sjön Ströjan, Broby naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Brobys naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Broby naturreservat är ett fint besöksmål för dig som vill uppleva riktigt gammal skog. Skogen är vackert beläget vid sjön Ströjans strand och har utvecklat en rik biologisk mångfald.

Varning!

Reservatet har spridda angrepp av granbarkborre. Det medför att det finns en hel del döda stående granar i skogen och längs stigarna.

Granarna kan falla plötsligt och utan förvarning. Ha uppsikt och undvik att besöka reservatet när det blåser!

Vackert vid sjön Ströjan

Broby naturreservat är ett skogsområde som är vackert beläget vid sjön Ströjans strand ett par mil norr om Norrtälje. Skogen har fått bli gammal och har utvecklat en rik biologisk mångfald.                        

Ordentligt gamla granar

Skogen består mest av riktigt gammal granskog som har inslag av många olika lövträd och tall. Här finns asp, alm, ask, lönn, ek, lind, björk, sälg och rönn. Det finns gott om granar med en ålder på mer än 160 år. De gamla granarna är i allmänhet rikligt beväxta med hänglavar och på marken finns ett ymnigt mosstäcke.  

Lundelm, myskmadra och andra ovanliga växter

Marken i Roslagen är ofta rik på kalk, vilket också är fallet i denna skog. Den höga kalkhalten gör att man finner flera ovanliga växtarter. Här kan man se växterna lundelm, myskmadra, nästrot, skogsknipprot, tibast och vårärt. En rad ovanliga lavar och svampar visar på de höga naturvärdena. Området har också stort värde för fåglar och insekter.  

Strax söder om Broby naturreservat ligger ett annat besöksvärt reservat med gammelskog: Ströja naturreservat.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 För att skydda Brobys naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar.
  4. tälta mer än två dygn i följd.

Det är tillåtet att plocka blommor, bär och svamp

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2012

Storlek: 37.1 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog och sjö

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Broby naturreservat är ett skogsområde vid sjön Ströjans strand ett par mil norr om Norrtälje. Enklast tar man sig till området till fots. Det är 1,5 kilometers promenad längs en skogsbilväg från norr.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss