• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Broby

Brobys naturreservat i Stockholms län.

Broby naturreservat är ett fint besöksmål för dig som vill uppleva riktigt gammal skog. Skogen är vackert beläget vid sjön Ströjans strand och har utvecklat en rik biologisk mångfald.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du ser träd som ligger eller hänger över stigar.

Vackert vid sjön Ströjan

Broby naturreservat är ett skogsområde som är vackert beläget vid sjön Ströjans strand ett par mil norr om Norrtälje. Skogen har fått bli gammal och har utvecklat en rik biologisk mångfald.                        

Ordentligt gamla granar

Skogen består mest av riktigt gammal granskog som har inslag av många olika lövträd och tall. Här finns asp, alm, ask, lönn, ek, lind, björk, sälg och rönn. Det finns gott om granar med en ålder på mer än 160 år. De gamla granarna är i allmänhet rikligt beväxta med hänglavar och på marken finns ett ymnigt mosstäcke.  

Lundelm, myskmadra och andra ovanliga växter

Marken i Roslagen är ofta rik på kalk, vilket också är fallet i denna skog. Den höga kalkhalten gör att man finner flera ovanliga växtarter. Här kan man se växterna lundelm, myskmadra, nästrot, skogsknipprot, tibast och vårärt. En rad ovanliga lavar och svampar visar på de höga naturvärdena. Området har också stort värde för fåglar och insekter.  

Strax söder om Broby naturreservat ligger ett annat besöksvärt reservat med gammelskog: Ströja naturreservat.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 För att skydda Brobys naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar.
  4. tälta mer än två dygn i följd.

Det är tillåtet att plocka blommor, bär och svamp

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2012

Storlek: 37.1 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog och sjö

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Broby naturreservat är ett skogsområde vid sjön Ströjans strand ett par mil norr om Norrtälje. Enklast tar man sig till området till fots. Det är 1,5 kilometers promenad längs en skogsbilväg från norr.

Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm