Rörviksskogen

Solstrålar som knappt når ner till marken mellan träden i en gammelskog. En bäck med brunfärgat vatten skymtar

Rörviksskogen i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Rörviksskogens naturreservat ligger vid Norra och Södra Rörvik i Norrtälje kommun. Skogen i området har under en längre tid fått utvecklas fritt, vilket gör att där finns många gamla träd och mycket död ved, vilket gynnar många olika arter av svampar, insekter och fåglar.

I samband med stormen Alfrida i början av januari 2019 föll många träd runtom i området. Nya vindfällen har även tillkommit därefter på grund av angrepp av granbarkborre, så delar av området är i dagsläget mycket svårframkomliga.

Kalkbarrskog

I Rörviksskogen växer äldre grandominerad barrskog på kalkrik mark, så kallad kalkbarrskog. Finns det kalk i marken är ofta floran av svampar och växter artrik och speciell. Många av dessa svampar samarbetar med träd genom att trädrötter och svampar är förenade, så kallad mykorrhiza.

Variationsrik skog

I området finns även sumpskog med flera mindre kärr, vilket ger en variation i området som gynnar många olika arter. Gamla spärrgreniga granar vittnar om att området historiskt sett varit glesare och förmodligen nyttjats för skogsbete, som så många andra skogar i trakten. I betade skogar finns ofta en mosaik av slutna partier och gläntor, vilket bidrar till ytterligare variation.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Rörviksskogens naturreservat finns regler du måste följa.
I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan: 2023

Storlek: 34 ha, varav land 34 ha

Karaktär: barrskog, sumpskog

Kommun: Norrtälje kommun

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger ca 19 km nordost om Norrtälje, sydväst om Norra Rörvik och väster om Södra Rörvik. Reservatet nås med bil eller buss. Närmaste busshållplats är belägen vid hållplats Rörvik Norra (busslinje 645), ca 700 meter från reservatet.

Sök resa, SL Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss