Mörtö-Bunsö

Släta klipphällar med stenar och gräs sluttar ner mot havet i naturreservatet Mörtö-Bunsö. Längre bort växer  tallar. Foto: Länsstyrelsen

Mörtö-Bunsö naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Mörtö-Bunsös naturreservat omfattar norra delen av Mörtö-Bunsön och några småöar.

Reservatet består till största delen av hällmarkstallskog. Flera upptrampade stigar finns i området samt informationsskyltar som berättar om reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Mörtö-Bunsös naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • gräva upp blommor och skada markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund eller katt
  • tälta mer än två dygn
  • förankra båt vid samma plats mer än två dygn.

Läs de fullständiga föreskrifterna för Mörtö-Bunsös naturreservat Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 50 hektar

Karaktär: skärgård, barrskog, blandskog

Kommun: Värmdö

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Mörtö-Bunsös naturreservat ligger 6 kilometer sydväst om Nämdö. Hit tar du dig lättast med egen båt.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss