Mörtö-Bunsö

Mörtö-Bunsö

Mörtö-Bundsö naturreservat i Stockholms län.

Mörtö-Bunsös naturreservat omfattar norra delen av Mörtö-Bunsön och några småöar.

Reservatet består till största delen av hällmarkstallskog.

Föreskrifter

För att skydda Mörtö-Bunsös naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • gräva upp blommor och skada markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund eller katt
  • tälta mer än två dygn
  • förankra båt vid samma plats mer än två dygn.

Läs de fullständiga föreskrifterna Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 50 hektar

Karaktär: skärgård, barrskog, blandskog

Kommun: Värmdö

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat