Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stensholmen

Stensholmens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Stensholmens naturreservat lockar båtfolket. Det är ett skärgårdsområde med flera öar och relativt opåverkad skog.

Flera öar

Reservatet omfattar södra delen av ön Stora Stensholmen och några närliggande öar. På Stora Stensholmen dominerar barrskog som är relativt opåverkad av skogsbruk och ger ett naturskogsliknande intryck.

Stenholmsfladen

På Stora Stensholmens södra del finns spår av gammal odlingsmark i form av en gammal slåtteräng, som nu är ganska igenvuxen. Här finns också hamlade träd. Stensholmsfladen nyttjas flitigt av det båtburna friluftslivet.

Bevarat skärgårdsområde

Ändamålet med reservatet skall vara att bevara ett skärgårdsområde för naturvården och det rörliga friluftslivet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Stensholmens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller bortta vedlevande svampar
  3. störa djurlivet (t.ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
  4. medföra okopplad hund eller annat husdjur
  5. tälta mer än två dygn i följd på samma plats
  6. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand,
  7. elda
  8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
  9. på ett störande sätt använda musikinstrument, bandspelare eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan: 1971

Storlek: 46 hektar varav land 16 hektar

Karaktär: skärgård, barrskog, marina miljöer

Kommun: Norrtälje

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Stensholmens naturreservat omfattar södra delen av ön Stora Stensholmen och några närliggande öar. Öarna ligger strax norr om Hemmarö, 12 kilometer sydost om Norrtälje. Hit kommer du lättast med egen båt.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss