Gömmaren

Gömmarens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Gömmarens naturreservat är ett tätortsnära kommunalt reservat. Sjön Gömmaren är hjärtat i området, åtminstone då det gäller friluftsvärdet, och många stigar leder hit.

Utflyktsmål för skolor och barnomsorg

Området är mycket lämpligt för olika former av friluftsliv och rekreation och här finns många anlagda spår och stigar. Syftet med naturreservatet skall vara att bevara ett område av stort värde för det rörliga friluftslivet samt som undervisningsområde och utflyktsmål för skolor och barnomsorg. Syftet är vidare att bevara samt utveckla områdets vetenskapliga natur- och kulturvärden samt fornminnen.

Bad och fiske

Det finns ett fint bad vid sjön Gömmaren. Sportfiske erbjuds genom fiske efter inplanterad fisk, som exempelvis regnbåge. Fiskekort krävs. Fiskekort kan inhandlas hos Regal Fiske i Vårby, Länna Jakt&Fiske, OKQ8 på Huddingevägen 367, kommunalhusets reception på Kommunalvägen 28 och i Snättringekiosken på Häradsvägen 77.

Rid, cykla, vandra, åk skidor och skridskor

Flera markerade ridleder finns mellan Långängen i Segeltorp och Vistaberg/ Källbrink. Flera fina vandringsleder går genom området.

Gömmarområdet är mycket lämpligt både för skidåkning och skridskoåkning

En sprickdal som löper från Kolartorpet till Fullersta kvarn och vidare mot sydost är ett viktigt cykel- och promenadstråk ned mot centrala Huddinge.

Föreskrifter

För att skydda Gömmarens naturreservat finns regler som du måste följa.

I reservat är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, rista, hacka, spränga eller måla
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar
 3. framföra motordrivet fordon eller annat fordon såsom cykel annat än på anvisade vägar
 4. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, uppehålla sig i närheten av fågelbo eller gryt, döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
 5. beträda Stora Måsön i sjön Gömmaren under perioden 1/4 - 15/7
 6. fiska i sjön Gömmaren utan erlagt fiskekort
 7. göra upp eld annat än på anvisade och iordningställda platser
 8. ställa upp husvagn eller släpvagn
 9. rida annat än på anvisade vägar, stigar och områden
 10. medföra okopplad hund eller annat okopplat husdjur
 11. på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt
 12. sätta upp skylt, tavla, plakat, affisch eller liknande
 13. parkera annat än på anvisade platser.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ridled Ridled
 • Skidled Skidled
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1995

Storlek: 766 hektar varav land 746 hektar

Karaktär: sjö, barrskog och blandskog

Kommun: Huddinge

Markägare: Huddinge kommun och privat

Förvaltare: Huddinge kommun

Skyddsform: naturreservat