Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lohärad-Svartkärret

Blandskog i Svartkärret-Lohärads naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Lohärad-Svartkärrets naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Lohärad-Svartkärrets naturreservat består av äldre sumpskog, omgiven av örtrik granskog. En bäck rinner genom området.

Varning!

Reservatet har spridda angrepp av granbarkborre. Det medför att det finns en hel del döda stående granar i skogen och längs stigarna.

Granarna kan falla plötsligt och utan förvarning. Ha uppsikt och undvik att besöka reservatet när det blåser!

Ovanliga mossor och lavar

Lohärad-Svartkärrets fuktiga och kalkrika marker bidrar till att många mossor och lavar trivs här, bland annat ovanlig arter som aspfjädermossa, barkkvastmossa och ädellav.

Kallkälla och rikt med svamp

Uppsala universitet har använt området som undervisningslokal för sin botanikundervisning under lång tid. Lohärad-Svartkärret är också känt för sin svamprikedom och flera rödlistade arter som brandticka, stor aspticka och violgubbe kan hittas här.

I området finns även en populär kallkälla.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Lohärad-Svartkärrets naturreservat finns regler som du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter
  4. elda.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2011

Storlek: 14 hektar

Karaktär: barrskog, sumpskog, vattendrag

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Svartkärret SE0110262

Hitta hit

Lohärad-Svartkärrets naturreservat ligger nordväst om Erken. Ingen anlagd parkering finns intill reservatet.

Närmaste busshållplats ligger vid väg 280, drygt 4 km promenad från reservatet.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss