Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Brinkbäcken

En smal bäckfåra kantad av mossgröna stenar och ormbunkar. Brinkbäckens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Brinkbäcken naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Varning

Reservatet har spridda angrepp av granbarkborre. Det medför att det finns en hel del döda stående granar i skogen och längs Sörmlandsleden. Granarna kan falla plötsligt och utan förvarning. Ha uppsikt och undvik att besöka reservatet när det blåser! Stigen längst Sörmlandsleden kommer inte längre underhållas av Länsstyrelsen.

Bäcken är ett biflöde till Kagghamraån, som i sin helhet är en av Östersjöns viktigaste lekplatser för en naturlig havsöringsstam. Havsöringen finns också i Brinkbäcken.

Former av rinnande vatten

Brinkbäckens dalgång visar tydliga exempel på intressanta landformer som skapas av rinnande vatten såsom meandring, nip- och ravinbildning.

Mossor och signalarter

Skogen i dalgången består av äldre blandskog med stora naturvärden. Den höga konstanta luftfuktigheten och rikliga förekomsten av död ved bidrar till en stor artrikedom av framför allt mossor. Ett stort antal signalarter, det vill säga arter som visar att skogen har höga naturvärden, samt flera rödlistade arter har påträffats i området.

I och med utvidgningen av naturreservatet har två skogsområden tillkommit på båda sidor om bäcken. Sammantaget handlar det om ca 38 hektar skogsmark.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Brinkbäckens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka, borra, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jord eller sten,
 2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar,
 3. skada vegetationen genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar
  eller vedlevande svampar.
 4. framföra motordrivet fordon annat än på befintlig skogsväg,
 5. medföra okopplad hund eller annat okopplat husdjur,
 6. tälta mer än två dygn i följd på samma plats,
 7. fiska.

Det är tillåtet att plocka blommor, bär och svamp.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 1993, utvidgat 2016

Storlek: 54 hektar

karaktär: barrskog, blandskog och vattendrag

Kommun: Botkyrka

Ägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Brinkbäcken SE0110163

Hitta hit

Brinkbäckens naturreservat är beläget på Södertörn, strax väster om Kagghamrafjärden. Med bil nås området lättast från väg 225 till Tegelvreten. Observera att här inte finns någon anlagd parkeringsplats.

Närmsta busshållplats är Kagghamra, drygt 1 km promenad från reservatet.
Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss