Stortjäran

Stortjärans naturreservat i Stockholms län.

Är du intresserad av fler svampar än kantareller? I så fall är Stortjärans naturreservat ett område där du kan lära dig mer, speciellt om taggsvampar. Ta med svampboken.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du ser träd som ligger eller hänger över stigar.

Luckig skog

Skogen i Stortjäran är lyckig och ljusöppen efter att djur tidigare har betat här. Här växer också flera gamla och grova tallar. I marken finns en del kalk vilket gör att många ovanliga svampar trivs i området. Bland annat finns taggsvamparna; raggtaggsvamp, brödtaggsvamp och koppartaggsvamp.

Bevara ovanlig svamp

Det är viktigt att bevara området som det ser ut idag för att svamparna ska kunna leva kvar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Stortjärans naturreservat finns regler som du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter
  4. tälta mer än två dygn i följd på samma plats
  5. sätta upp skylt, affisch eller liknande

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2016

Storlek: 26,8 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Stortjärans naturreservat nås enklast från Mörbyvägen i väster. Närmaste busshållplats ärbelägen vid Mörby vägskäl, ca 500 m från reservatets södra del.

Sök resa på SL, Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm