Getholmen

En trampad stig leder utmed en stenstrand. På strandensyns lite vit snö och utanför blått hav. Getholmens naturreservat. Foto: Naturföretaget

Getholmens naturreservat i Stockholms län. Foto: Naturföretaget

Välkommen att promenera på den skogsklädda halvön Getholmens naturreservat. Här kan du njuta av bad och havsutsikt.

Välbesökt stig

Runt holmen finns en väl upptrampad stig som går längs med vattnet och den fina utsikten. Utmed den södra stranden finns områden som lämpar sig för bad.

Gammalt värn

Getholmens centrala delar är kuperad med mycket block och höjer sig 10 meter över havet. På områdets högsta punkt finns ett gammalt värn, sannolikt byggt i början av 1900-talet, samtidigt som Siaröfortet vid Furusundsleden. Skogen var vid den tiden förmodligen inte lika tät utan man hade då utblick över vattnet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Getholmens naturreservat finns regler du måste följa. I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter som ris och örter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar
  4. tälta mer än två dygn i följd
  5. förtöja båt på samma plats mer än två dygn i följd
  6. lägga upp båt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddat sedan: 2018

Storlek: 9,8 hektar varav 6,8 ha land

Karaktär: skärgård, barrskog och blandskog

Kommun: Österåker

Markägare: privata, staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Närmaste busshållplats är Lindängskroken längs busslinjen 626 mellan Danderyds sjukhus och Ljusterö. Busshållplatsen är belägen på Lagnövägen, cirka 900 m promenad från Getholmens naturreservat.
Sök resa på SL, Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Getholmens naturreservat kan också nås med egen båt. Någon brygga finns inte men på norra och östra sidan finns möjligheter att gå iland med båt mot berg.

Med bil från E18 tag väg 276 och Grönborgsvägen till Östanå färjeläge. Därifrån vägfärja till Ljusterö (5 min). Reservatet ligger sedan på nordöstra delen av Ljusterö, öster om Svedlandet. Från Lagnövägen nås reservatet till fots via en enskild väg, Getholmsvägen, som går genom ett gammalt sommarstugeområde. Sista biten består av en stig ut på halvön.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss