• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Getholmen

Getholmens naturreservat i Stockholms län.

Välkommen att promenera på den skogsklädda halvön Getholmens naturreservat. Här kan du njuta av bad och havsutsikt.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du ser träd som ligger eller hänger över stigar.

Välbesökt stig

Runt holmen finns en väl upptrampad stig som går längs med vattnet och den fina utsikten. Utmed den södra stranden finns områden som lämpar sig för bad.

Gammalt värn

Getholmens centrala delar är kuperad med mycket block och höjer sig 10 meter över havet. På områdets högsta punkt finns ett gammalt värn, sannolikt byggt i början av 1900-talet, samtidigt som Siaröfortet vid Furusundsleden. Skogen var vid den tiden förmodligen inte lika tät utan man hade då utblick över vattnet.

Hitta till Getholmens naturreservat

Bil

Naturreservatet kan nås med bil via E18, väg 276, Grönborgsvägen och 5 minuter med vägfärjan Ljusteröleden. Reservatet ligger sedan på nordöstra delen av Ljusterö, öster om Svedlandet. Från Lagnövägen nås reservatet till fots via en enskild väg, Getholmsvägen som går genom ett gammalt sommarstugeområde. Sista biten består av en stig ut på halvön.

Buss

Reservatet är också tillgängligt via kollektivtrafiken. Närmaste busshållplats är Lindängskroken längs busslinjen 626 mellan Danderyds sjukhus och Ljusterö. Busshållplatsen är belägen på Lagnövägen, cirka 900 m promenad från Getholmens naturreservat.

Båt

Getholmens naturreservat kan också nås från sjösidan. Någon brygga finns inte men på norra och östra sidan finns möjligheter att gå iland med båt mot berg.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Getholmens naturreservat finns regler du måste följa. I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter som ris och örter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar
  4. tälta mer än två dygn i följd
  5. förtöja båt på samma plats mer än två dygn i följd
  6. lägga upp båt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddat sedan: 2018

Storlek: 9,8 hektar varav 6,8 ha land

Karaktär: skärgård, barrskog och blandskog

Kommun: Österåker

Markägare: privata, staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Getholmens naturreservat nås med bil, båt och buss. Se närmare beskrivning i texten om reservatet.

Sök resa på SL, Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm