Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Brandalsund

Brandalsunds naturreservat i Stockholms län.

Brandalsunds naturreservat är ett kommunalt reservat. Här kan man uppleva den öppna hagmarken vid havet med stranden och fina uddar samt skogen och herrgårdslandskapet nära inpå.

Artrik havsvik

Brandalsund är ett välbesökt område som omfattar betade trädklädda hagar, sandmarker, barrnaturskog samt en grund artrik havsvik. I området finns många rödlistade arter, framförallt kärlväxter, insekter och svampar.                                             

Naturreservatet ligger 15 km söder om Södertälje centrum. I reservatet, som är drygt 64 hektar stort, finns många olika naturtyper såsom betad hagmark, havsstrandängar och barrnaturskog med höga naturvärden. 

Många olika sandmaskrosor

Hagmarkerna är artrika och här växer till exempel trift, backtimjan, brudbröd, stagg och ovanligt många arter av sandmaskrosor. På strandängarna ser man bland annat gulkämpar, agnsäv, salttåg och strandkrypa.

Havsörn och fiskgjuse jagar över viken

Den långgrunda Norrviken är en viktig rastlokal för sjöfågel. Här finns en rik bottenvegetation av olika natearter och viken är en viktig uppväxtplats för fiskyngel. Havsörn och fiskgjuse jagar över viken.

Flera kultur- och fornlämningar finns i området, varav den medeltida Trindborgen är den mest kända. Området kommer att skyltas och utvecklas för friluftsliv under 2016-2017.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Brandalsunds naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. framföra motordrivet fordon annat än på väg fram till parkeringsplats
 2. medföra okopplad hund eller annat husdjur förutom inom skötselområde 1 under perioden 1 november till 31 mars
 3. göra inskrift eller sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande
 4. fånga och insamla djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 5. plocka eller föra bort alla slags växter och vedlevande svampar
 6. fälla, skada eller föra bort levande eller döda träd och buskar
 7. göra upp eld annat än på anvisade eldplatser
 8. ankra med båt längre än 3 dygn
 9. framföra vattenskoter
 10. utöva vattenskidåkning
 11. utan miljönämndens tillstånd anordna tävlingar och andra evenemang.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 2016

Storlek: 65 hektar varav 54 hektar land

Karaktär: barrskog, ängs- och betesmark, barrskog, marina miljöer 

Kommun: Södertälje

Markägare: Telge Brandalsund AB

Förvaltare: Södertälje kommun/ Naturcentrum

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Brandalsund naturreservat ligger ca 8 km från Järna och 7,5 km från stadsdelen Pershagen i Södertälje. Det finns parkering för ca 35 bilar. Buss från Södertälje C och Järna trafikerar hållplatsen Vallstugan. Från hållplatsen är det en promenad på ca 3 km.

Sök resa på SL, Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss