Norra Igelbäcken

Norra Igelbäckens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Norra Igelbäckens naturreservat är ett kommunalt tätortsnära reservat på Järvafältet. Genom området rinner Igelbäcken, ett fiskrikt vattendrag som är en viktig livsmiljö för många arter.

Tidigare flygfält och öppen dalgång

Norra Igelbäckens naturreservat är en del av ett gammalt odlingslandskap med öppna gräsmarker, åkerholmar och brynmiljöer. Delar av reservatet har tidigare varit flygfält. Det som främst karaktäriserar Järvafältet är den öppna dalgången runt Igelbäcken som ramas in av ädellövskantade bryn.

Igelbäcken var en av flera vattenleder

De många fornlämningarna på Järvafältet avslöjar att området varit bebott av människor åtminstone sedan bronsålder 1800–500 f.Kr. Under äldre järnålder, för cirka 2000 år sedan, förändrades samhället och vi kan ana att de byar som vi ser idag började etableras. Vid järnålderns slut på 1000-talet e.Kr. var vattennivån ungefär fem meter högre än idag. Igelbäcken var en av flera vattenleder som kopplade samman Östersjön med inre delarna av landet.

Naturreservatet utvecklas

Tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby kommer att byggas under marken genom reservatet. När tunnelbanan är byggd kommer rekreationsmöjligheterna i naturreservatet att utvecklas vidare.

Vandra från Djurgården till Sigtuna

Platsen för naturreservatet utgör en av Järvakilens allra smalaste partier i den gröna struktur utan större avbrott som sträcker sig från Södra Djurgården inne i centrala Stockholm och ut till Venngarn i Sigtuna kommun. Genom det nya naturreservatet säkras ett stort och sammanhängande naturområde längs hela Igelbäckens dalgång med förlängning såväl söderut som norrut. Resultatet av bildandet av Norra Igelbäckens naturreservat bidrar även till att kommunens miljöplans inriktnings- och effektmål kan uppfyllas.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Norra Igelbäckens naturreservat finns regler du måste följa. Reglerna finner du på Järfälla kommuns webbplats.

Norra Igelbäckens naturreservat, Järfälla kommun Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2018

Storlek: 44 hektar

Karaktär: vattendrag, odlingslandskap, lövskog

Kommun: Järfälla

Markägare: Järfälla kommun

Förvaltare: Järfälla kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Norra Igelbäckens naturreservat ligger invid Barkarbystaden.

Sök resa på SL – Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss