Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ådö-Lagnö

Ådö-Lagnö

Ådö-Lagnö naturreservat i Stockholms län.

På halvön Ådö-Lagnö finns ett vackert odlingslandskap med mycket ädellövskog.

Ädellövskog

Halvön Lagnö utmärks av stora sammanhängande ädellövskogsområden med mellanliggande åkrar. Ädellövskogen domineras av ek, ask, lind och alm med ett buskskikt av huvudsakligen hassel.

Fridlyst mistel i slottsparken

Stora områden består av ek-hassellundar med olika lundväxter. Inom lövskogsområdena, framför allt i Ådö slottspark, växer stora mängder av den fridlysta misteln.

Häckande fåglar

På områdets höjdpartier finns hällmarker med inslag av tall, gran, ek och lind. Områdets växlande natur ger goda förutsättningar för ett rikt fågelliv med häckande arter som fiskgjuse och brun kärrhök. I ädellövskogarna finns en intressant insektsfauna.

Ådö-Lagnö i Naturkartan

Mer information om att besöka naturreservatet Ådö-Lagnö hittar du i Naturkartan Ådö-Lagnö Länk till annan webbplats.. Naturkartan går också att ladda ner som app.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Åda-Lagnö naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra fast naturföremål eller ytbildning
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, skada vegetationen i övrigt tex genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar
 3. störa djurlivet (t ex genom att uppehålla sig i närheten av fågelbo)
 4. medföra hund som inte är kopplad
 5. ställa upp husvagn
 6. tälta mer än två dygn
 7. göra upp eld
 8. släppa ut avloppsvatten, annat fast eller flytande avfall
 9. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och leder
 10. parkera annat än på anvisade parkeringsplatser
 11. rida annat än på anvisade vägar, stigar och områden.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 1982

Storlek: 141 hektar
varav land 91 hektar

Karaktär: odlingslandskap, ädellövskog, sjö

Kommun: Upplands-Bro

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Ådö-Lagnö naturreservat ligger vid Mälaren 6 kilometer sydväst om Bro. Från Bro pendeltågsstation ta bussen till hållplats Ådö.

Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss