Nyckelviken

Nyckelviken naturreservat i Stockholms län.

Utanför stallet väntar grillen. Bakom hönshuset står kultingarna och vill bli kliade på ryggen. Njut av sommarblommor, kryddträdgården, fruktträden i visningsträdgården. Utsiktsberget väntar på att bestigas. Välkommen till Nyckelviken som är ett kommunalt naturvårdsområde.

Sällsynt buskvicker och museum

Det vackra kulturlandskapet har anor långt tillbaka i historien. I ädellövskogsområdena finns ek och lind samt inslag av ask, alm och lönn. I fältskiktet växer flertalet av våra lundarter, bland annat den sällsynta buskvickern.

Fika och djur

Herrgården Stora Nyckelviken används som kurs-/konferens- och festlokal till exempel vid bröllop. Här finns också ett hembygdsmuseum, servering och intill en ladugård med kor, hästar, får, grisar, höns och kaniner. 

Bad och jogging

De många klipporna nere vid viken ger möjlighet till bad. Parkeringar finns vid Jarlaberg och Nyckelviken. I området finns joggingspår och promenadvägar. Värmestuga finns.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Nyckelviken natuvårdsområde finner du också på Naturkartan Nyckelviken Länk till annan webbplats.. Den går även att ladda ner som en app.

Föreskrifter

För att skydda naturreservat finns regler du måste följa. För mer information, se beslut. Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
  • Rastplats Rastplats
  • Servering Servering
  • Stig Stig
  • Toalett Toalett
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1992

Storlek: 171 hektar varav land 134 hektar

karaktär: kulturmiljö, ängs- och betesmark, ädellövskog, barrskog

Kommun: Nacka kommun

Markägare: Nacka kommun och Forum Nacka KB

Förvaltare: Nacka kommun

Skyddsform: naturvårdsområde