Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Långgrundet

Klippor med vass och lövträd i höstfärger och utblick över en havsfjärd. I Långgrundets naturreservat. Foto: Naturföretaget

Långgrundets naturreservat i Stockholms län. Foto: Naturföretaget

Naturreservatet Långgrundet domineras av en gles hällmarkstallskog med en bred klippstrand i nordöst. Längs övriga stränder växer al och havtorn.

Skyddat skärgårdsområde

Ändamålet med reservatet är att säkra ett skärgårdsområde av värde för allmänhetens friluftsliv.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Långgrundets naturreservat finns regler som du måste följa.

I reservat är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • gräva upp blommor eller avsiktligt skada markvegetationen (gräs-, moss- eller lavtäcket)
  • medvetet störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, plocka ägg eller från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande)
  • medföra hund som ej är kopplad
  • tälta mer än ett dygn
  • göra upp eld annat än på härför eventuellt iordningställda och anvisade platser
  • på ett för andra störande sätt utnyttja radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 9 hektar

Karaktär: skärgård, barrskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privata

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet Långgrundet omfattar ön Långgrundets sydöstra del, 1 kilometer nordväst om Singö. Hit tar du dig lättast med egen båt.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss