Långgrundet

Långgrundets naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Naturreservatet Långgrundet domineras av en gles hällmarkstallskog med en bred klippstrand i nordöst. Längs övriga stränder växer al och havtorn.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Skyddat skärgårdsområde

Ändamålet med reservatet är att säkra ett skärgårdsområde av värde för allmänhetens friluftsliv.

Föreskrifter

För att skydda Långgrundets naturreservat finns regler som du måste följa.

I reservat är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  • gräva upp blommor eller avsiktligt skada markvegetationen (gräs-, moss- eller lavtäcket)
  • medvetet störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, plocka ägg eller från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande)
  • medföra hund som ej är kopplad
  • tälta mer än ett dygn
  • göra upp eld annat än på härför eventuellt iordningställda och anvisade platser
  • på ett för andra störande sätt utnyttja radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 9 hektar

Karaktär: skärgård, barrskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privata

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat