Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Orlången

Orlångens naturreservat i Stockholms län.

Orlångens naturreservat är ett kommunalt reservat. Landskapet karaktäriseras av öppna, odlade eller betade marker med inslag av branta berg. Här finns också äldre gårdsmiljöer, gravfält och fornborgar. 

Södertörnsnatur

Orlångens naturreservat är ett större landskapsavsnitt med typisk natur för Södertörn. Här finns såväl öppna odlingsmarker som skogar.

Sällsynta växter runt sjöarna

Området har ett sprickdalslandskap som är typiskt för Södertörn. Kring sjöarna Orlången och Ågestasjön utbreder sig en för regionen typisk men ändå särpräglad natur med stor andel lundartad skog, sällsynta växter och ett rikt fågelliv.

Gravfält

Landskapet karaktäriseras av öppna, odlade eller betade marker med inslag av branta berg, barr- och lövskog. Här finns också välbevarade äldre gårdsmiljöer samt ett flertal gravfält, fornborgar och andra förhistoriska lämningar.

Ågestasjön välkänd fågelsjö

Ågestasjön är en välkänd fågelsjö. Naturvårdsområdet är välbesökt och ingår i ett större område av riksintresse för det rörliga friluftslivet.

Ändamålet med naturreservatet är att genom enkla skötselåtgärder bevara Orlångenområdets specifika natur-, kultur- och friluftslivsvärden. De naturgivna förutsättningarna för friluftslivet ska vara styrande.

Ågestasjöns betydelse för friluftslivet ska särskilt uppmärksammas. Jord- och skogsbruk ska kunna bedrivas utan väsentliga inskränkningar.

Utsikt över kulturlandskap

Utsikten är vacker över sjön Orlångens och omgivande kulturlandskap. Här häckar också flera sällsynta arter knutna till fågelsjöar såsom brun kärrhök, rördrom och olika änder. I reservatet finns Balingsta kvarn och gravfält från yngre järnåldern.                     

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Orlångens naturreservat finns regler du måste följa. Du hittar dem i besluts- och skötselplanen för naturreservatet.

Besluts- och skötselplan Orlångens naturreservat, Huddinge kommun Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förRidled Ridled
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Skyddat sedan: 2010

Storlek: 1732 hektar varav land 1453

Karaktär: blandskog, sjö, våtmarker, odlingslandskap

Kommun: Huddinge kommun

Markägare: Huddinge kommun

Förvaltare: Huddinge kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Den centrala delen av Orlångens naturvårdsområde ligger 5 kilometer sydost om Huddinge och 6 kilometer sydväst om Trångsund.

Sök resa, SL Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss