Gällnö

Gällnö naturreservat i Stockholms län.

I Gällnö naturreservat finns hagmarker med en artrik flora. Byn består till stor del av ursprunglig jordbruksbebyggelse och hela ön upplevs som välbevarad, genuin skärgårdsmiljö med levande jordbruk.

Handelsbod och vandrarhem

Gällnö består i de centrala delarna av ett öppet odlingslandskap med skärgårdskaraktär. Skogsmarken består av hällmarkstallskog och granskog med lövinslag. På ön finns bland annat handelsbod och vandrarhem.

Ändamålet med reservatet är att skydda ett område på grund av dess betydelse för kännedomen om landets natur, dess skönhet och dess betydelse för allmänhetens friluftsliv.

Båtluffarled och tältplats

reservatet finns informationstavla, torrdass, stigar, tältplats och båtluffarled.

Föreskrifter

För att skydda Gällnö naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. ta stenar, gräva, hacka, borra, spränga, rista, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
 3. skada vegetationen genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar
 4. framföra motorbåt eller vattenskoter i Norrviken (se föreskriftskarta, bilaga 2)
 5. medföra hund som inte är kopplad
 6. sätta upp affisch, skylt eller liknande eller göra inskrift. Föreskriften gäller inte befintliga anslagstavlor eller helt tillfälliga skyltar som t.ex. tipspromenader
 7. tälta mer än två dygn i följd på samma plats
 8. under längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
 9. på ett störande sätt använda musikinstrument, musikanläggning eller liknande.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Stig Stig
 • Torrdass Torrdass
 • Tältplats Tältplats

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1978

Storlek: 204,4 hektar varav 99,9 ha land

Karaktär: skärgård, odlingslandskap, ädellövskog

Kommun: Värmdö

Markägare: privat samt Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Västerholmen SE0110347