• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hällsboskogen

Hällsboskogens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Hällsboskogens naturreservat är ett kommunalt reservat. Ändamålet med reservatet är att säkerställa och bibehålla biologiska värden i form av gammal skog. 

Gammelskog

Större delen av reservatet består av äldre skogar, de flesta omkring 100 års ålder. Området är kuperat vilket har medfört att det på flera ställen finns små surdrog och kärrpartier insprängda i de omgivande hällmarkerna.

Bronsåldern

Skogstyperna utgörs främst av tall-, gran- och barrblandskogar. Historiskt har skogen nyttjats som utmark för kreatur. Skogsbruket har inskränkt sig till en begränsad plockhuggning de senaste åren. Några mindre partier inom reservatet har under tidigare epoker utnyttjats för slåtter. På ett par ställen återfinns kulturlämningar som indikerar att området har varit bebott redan under bronsåldern.

Biologisk mångfald

Ändamålet med reservatet är att säkerställa och bibehålla de biologiska värdena i form av gammal skog med de speciella arter som är knutna till den typen av biotoper. Vidare skall en ökning av den biologiska mångfalden eftersträvas. Det skall med hänsyn till nämnda mål tillgodose det rörliga friluftslivets intressen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Hällsboskogens naturreservat finns regler som du måste följa.

Beslut om inrättade av Hällsboskogens naturreservat hos Sigtuna kommun Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan: 1997

Storlek: 54 hektar

Karaktär: barrskog

Kommun: Sigtuna

Markägare: Sigtuna kommun

Förvaltare: Sigtuna kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Hällsboskogen ligger 2 kilometer nordväst om Sigtuna mellan Billby och Hällsbo.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm