Skogsskär-Vindalsö

Skogsskär-Vindalsö naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Skogsskär-Vindalsös naturreservat ligger i Stockholms mellersta skärgård.

Naturreservatet omfattar tre delar. Dels på nordöstra delen av Vindalsö, dels den östra delen av Skogsskär. Även en mindre del av Eknö ingår i reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Skogsskär-Vindalsös naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • gräva upp blommor och skada markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund
  • tälta mer än två dygn
  • göra upp eld
  • på ett störande sätt använda musikinstrument, musikanläggning eller liknande.

De fullständiga föreskrifterna finns i beslutet för Skogsskär-Vindalsös naturreservat Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan: 1969

Storlek: 5,7 hektar

Naturtyp: skärgård, barrskog

Kommun: Värmdö

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Skogsskär-Vindalsös naturreservat är beläget på nordöstra delen av Vindalsö och den östra delen av Skogsskär samt en mindre del av Eknö.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss