Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skogsskär-Vindalsö

Utsikt över öar och segelbåtar från höga klippor i naturreservatet Skogskär-Vindalsö. Foto: Naturföretaget

Skogsskär-Vindalsös naturreservat i Stockholms län. Foto: Naturföretaget.

Skogsskär-Vindalsös naturreservat ligger i Stockholms mellersta skärgård.

Naturreservatet omfattar tre delar. Dels på nordöstra delen av Vindalsö, dels den östra delen av Skogsskär. Även en mindre del av Eknö ingår i reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Skogsskär-Vindalsös naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • gräva upp blommor och skada markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund
  • tälta mer än två dygn
  • göra upp eld
  • på ett störande sätt använda musikinstrument, musikanläggning eller liknande.

De fullständiga föreskrifterna finns i beslutet för Skogsskär-Vindalsös naturreservat Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan: 1969

Storlek: 5,7 hektar

Naturtyp: skärgård, barrskog

Kommun: Värmdö

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Skogsskär-Vindalsös naturreservat är beläget på nordöstra delen av Vindalsö och den östra delen av Skogsskär samt en mindre del av Eknö. Hit tar du dig lättast med egen båt.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss