Skogsskär-Vindalsö

Skogsskär-Vindalsö naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Skogsskär-Vindalsös naturreservat ligger i Stockholms mellersta skärgård.

Naturreservatet omfattar tre delar. Dels på nordöstra delen av Vindalsö, dels den östra delen av Skogsskär. Även en mindre del av Eknö ingår i reservatet.

Föreskrifter

För att skydda Skogsskär-Vindalsös naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • gräva upp blommor och skada markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund
  • tälta mer än två dygn
  • göra upp eld
  • på ett störande sätt använda musikinstrument, musikanläggning eller liknande.

Läs de fullständiga föreskrifterna Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1969

Storlek: 5,7 hektar

Naturtyp: skärgård, barrskog

Kommun: Värmdö

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat