Barnens ö

Barnens ö

Barnens ö naturreservat i Stockholms län.

Plumsa ner i havet vid en av alla fina badplatser som finns i Barnens ös naturreservat. Vill du vandra finns promenadstigar som passar både för motion och lek. Svampälskare fyller lätt korgen mot hösten.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du se träd som ligger eller hänger över stigar.

Fiska, promenera och bada

Bada på stränder och klippor, fiska eller varför inte bara ta en skön promenad i de härliga omgivningarna. I vårtid finns det marker översållade av liljekonvalj. Barnens ö ligger i Ålands hav vid Bagghusfjärden. 

Enkelt att ta sig till Barnens ö

Det är lätt att ta sig hit både med bil, buss, cykel eller till fots. Bussen passerar alldeles utanför reservatet som också är också tillgängligt från sjösidan med egen båt.

Stiftelsen Barnens Dag har barnkoloniverksamhet i området, och skogarna och kustområdet vid kolonigårdarna är i sin helhet viktigt för verksamheten. Kanske känner du någon som varit här som barn?

Flera öar och otrolig utsikt

I naturreservatet finns en mosaik av lövskog, blandskog och även områden med barrskog. I reservatet ingår också områden på Granö, Lingslätö och Assö, samt småöarna Stor-Asken, Lill-Asken och Harholmen. På vissa ställen finns otrolig utsikt över vatten vart man än vänder sig.

Svampar, åldrad ek och gullvivor

I lövskogen finns gammal ek, samt lönn, lind, björk, och även klibbal i fuktiga partier. Marken är kalkrik, vilket gör att många intressanta växter och svampar trivs, exempelvis tandrot, koppartaggsvamp och violgubbe. Marken i stora delar av reservatets lövskog domineras av liljekonvalj med inslag av gullviva samt orkidén Adam och Eva.

Föreskrifter

För att skydda Barnens ös naturreservat finns regler du måste följa.

I reservat är det förbjudet att:

  1. ta stenar, gräva, hacka, borra, spränga, rista, måla eller på annat sätt skadaberg, jord eller sten
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  3. gräva upp växt r som ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar.

Det är tillåtet att plocka blommor, bär och svamp.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig
  • Tillgänglighet Tillgänglighet

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2014

Storlek: 67 hektar
varav 45 hektar land

Karaktär: skärgård, blandskog

Kommun: Norrtälje

Markgare: Stiftelsen Barnens Dag och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat