Alby

Albys naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Alby naturreservat är ett tätortsnära kommunalt reservat. Här finns servering, motionscentral, bastu, elljusspår och friluftsbad.

Besök på Alby gamla prästgård

Området består huvudsakligen av skogs- och jordbruksmarker. Alby gamla prästgårdsbyggnad har med bibehållande av den gamla gårdsmiljön restaurerats och utgör centrum för utnyttjandet av friluftsområdet.

Vacker naturmiljö

Jordbruket vid Uddby gård har bibehållits och de öppna markerna hålls i hävd. Ändamålet med reservatet är att bevara en vacker naturmiljö och att tillvarata de möjligheter området erbjuder för friluftsliv och rekreation.

Föreskrifter

För att skydda Albys naturreservat finns regler som du måste följa.
Föreskrifter för Alby naturreservat på Tyresö kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Fiske Fiske
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Servering Servering
  • Skidled Skidled
  • Stig Stig
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1975, utvidgades 2001

Storlek: 287 hektar

Karaktär: sjö, vattendrag, blandskog, odlingslandskap

Kommun: Tyresö

Markägare: Tyresö kommun , Tyresö Strands markägareförening

Förvaltare: Tyreö kommun

Skyddsform: naturreservat