Alby

Albys naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Alby naturreservat är ett kommunalt reservat. Här finns servering, motionscentral, bastu, elljusspår och friluftsbad.

Besök på Alby gamla prästgård

Området består huvudsakligen av skogs- och jordbruksmarker. Alby gamla prästgårdsbyggnad har med bibehållande av den gamla gårdsmiljön restaurerats och utgör centrum för utnyttjandet av friluftsområdet.

Vacker naturmiljö

Jordbruket vid Uddby gård har bibehållits och de öppna markerna hålls i hävd. Ändamålet med reservatet är att bevara en vacker naturmiljö och att tillvarata de möjligheter området erbjuder för friluftsliv och rekreation.

Föreskrifter

För att skydda Albys naturreservat finns regler som du måste följa.
Mer information: Tyresö kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Servering Servering

Kontakt

Fakta

Albys naturreservat är ett kommunalt reservat. För mer information: Tyresö kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster