Risk för gräsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Storvikaren

Blandskog och kuperad terräng i Storvikarens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Storvikarens naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Storvikarens naturreservat utgörs främst av variationsrik barrdominerad skog med höga naturvärden knutna till äldre träd och stabila sumpskogsmiljöer.

Barr, blad och örtrikt under granarna

Namnet är hämtat från den närbelägna sjön Storvikaren. Reservatet består av två delområden där det södra delområdet ingår i nätverket Natura 2000. Bland naturtyperna i reservatet finns talldominerade hällmarker, små alkärr och granskog med rikt örtskikt. Det finns också ett stort inslag av lövträd, framför allt asp.

Gammal skog och grön sköldmossa

Skogen är övervägande gammal och delvis olikåldrig. Snittåldern är över 100 år. I området förekommer flera arter som visar på områdets höga naturvärden. Exempel på sådana arter är asphättemossa, gelélavar och raggtaggsvamp. Även grön sköldmossa är påträffad inom reservatet, en art som EU har angivit som särskilt värdefull.

Områdets södra delar bär fortfarande tydliga spår av att ha varit betydligt öppnare än idag och har till en del brukats som betesmark. Förmodligen så har även en del ängsbruk förekommit i den södra delen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Storvikarens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten,
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter eller svampar,
  3. tälta mer än två dygn i följd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2011

Storlek: 27 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog sumpskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Storvikaren SE0110280 .

Hitta hit

Storvikarens naturreservat ligger vid väg 1107 mellan Häverö och Mörtö, ungefär tre km öster om Hallstavik i Norrtälje kommun.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss