Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Häringe-Hammersta

Häringe - Hammersta naturreservat i Stockholms län.

Örnar, gravfält, fornborgar och utsikt mot havet. Ta med ficklampan om du ska besöka grottan eller cykeln för en fin tur i det ljusa landskapet. Här finns också Häringe slott med pampiga alléer, två halvöar, skog och blommande strandängar. Varmt välkommen.

Fina vandringsleder med utsikt mot havet

Norr om slottet ligger sjön Bobäcken med rikt fågelliv. Söder om slottet finns strövvänliga barrskogar, rika på svamp och bär. På den södra halvön ligger Hammersta gård med ekskog och jätteekar på fälten. Det ljusa, omväxlande landskapet är fint för strövtåg och cykelturer. Fina vandringsstigar tar dig runt halvön. På Häringenäs finns utsiktspunkter mot skärgården och in mot land.

Patrullerande havsörnar och tysta morgonmöten

Bobäcken är en sjö som står i kontakt med Hästholmsviken. Båda har ett rikt fågelliv, särskilt under våren då stora skaror änder och svanar rastar. Det brukar locka till sig havsörn, som ofta flygspanar över området.

Bobäcken är ett viktigt lek- och uppväxtområde för braxen, ruda, sutare och andra karpfiskar. Smyg ut en morgon så möter du kanske rådjur, fälthare, grävling och räv.

Jätteekar och doftande ramslök

I Hammerstaskogen växer sällsynta lundgräs som skogskorn, storgröe, lundslok och strävlosta. Lättare att känna igen är vildväxande murgröna, doftande ramslök och hässleklocka. Under Byholmens lönnar och lindar blommar myska, vårärt, underviol och vätteros på våren.

Ta med ficklampa och klättra till grottan

Söder om Hammersta gård ligger den gamla borgruinen efter Hammerstahus från 1300-talet. I reservatet finns också fyra gravfält och tre fornborgar. Vid Frubergets västra sida finns en bergbrant med flera grottor där Frugrottan eller Frubergsgrottan är den mest kända.

För att komma in i grottans tio meter långa och fem meter höga huvudsal måste du klättra och det kan vara lite svårt att hitta ingångarna. Ficklampa kan vara bra att ha. Enligt traditionen är Frugrottan uppkallad efter en fru på Hammersta som med sina rikedomar och husdjur försökte gömma sig undan förföljare i grottan.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Häringe-Hammersta naturreservat finner du också på Naturkartan Häringe-Hammersta Länk till annan webbplats.. Den går även att ladda ner som en app.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Häringe-Hammersta naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. Förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller genom att ta bort vedlevande svampar
 3. Störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur och groddjur)
 4. fånga och insamla ryggradslösa djur
 5. medföra okopplad hund
 6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 7. tälta eller förankra båt i mer än två dygn i följd
 8. ställa upp husvagn eller lägga upp båt
 9. framföra snöskoter på land
 10. elda annat än på anvisade platser
 11. framföra båt eller annan farkost på Bobäcken, Maren och Muskån
 12. landa med luftfarkost.
 13. Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att: rida eller framföra häst med dragvagn eller dylikt. Tillståndet kan ges på ridvägar och ridstigar markerade på en till beslutet bifogad karta, enligt anvisningar i fastställd skötselplan.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 1990

Storlek: 1 887 hektar, varav land 1 054 hektar 

Karaktär: ädellövskog, odlingslandskap, kulturmiljö, skärgård

Kommun: Haninge och Nynäshamn

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Häringe-Hammersta SE0110005

Hitta hit

Buss från Västerhaninge till hållplatserna Häringe grindar eller Hammersta. Bil: Nynäsvägen (väg 73), skyltade avfarter mot Häringe och Hammersta.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss