Stavsudda-Tjägö

Stavsudda-Tjägö Naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

I Stavsudda-Tjägö naturreservat finns badplatser och naturhamn.

Rörligt friluftsliv

I reservatets norra och södra delar finns stränder lämpade för bad och rörligt friluftsliv. En naturhamn finns i reservatets norra del.

Föreskrifter

För att skydda Stavsudda-Tjägös naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • gräva upp blommor och skada markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund
  • tälta mer än ett dygn
  • förankra båt på samma plats mer än ett dygn
  • göra upp eld annat än på anvisade platser
  • på ett störande sätt använda musikinstrument, musikanläggning eller liknande.

Läs de fullständiga föreskrifterna Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 12 hektar

karaktär: skärgård, barrskog, blandskog

Kommun: Värmdö

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat