Stavsudda-Tjägö

Stavsudda-Tjägö Naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

I Stavsudda-Tjägö naturreservat finns badplatser och naturhamn.

Rörligt friluftsliv

I reservatets norra och södra delar finns stränder lämpade för bad och rörligt friluftsliv. En naturhamn finns i reservatets norra del.

Föreskrifter

För att skydda Stavsudda-Tjägös naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • plocka blommor och skada markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund
  • tälta mer än ett dygn
  • förankra båt på samma plats mer än ett dygn
  • göra upp eld annat än på anvisade platser
  • föra oljud så att det stör andra.

Läs de fullständiga föreskrifternaPDF

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 12 hektar

karaktär: ö

Kommun: Värmdö

Markägare: enskild

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Syftet med Stavsudda-Tjägö naturreservat

Syftet är att säkra en del av ett skärgårdsområde som är av betydelse för allmänhetens friluftsliv.