Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stavsudda-Tjägö

Tallskog, branta klippor, blekgul vass och vatten som skimrar i blått och grönt, Stavsudda-Tjägö naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Stavsudda-Tjägö naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

I Stavsudda-Tjägö naturreservat finns badplatser och naturhamn.

Rörligt friluftsliv

I reservatets norra och södra delar finns stränder lämpade för bad och rörligt friluftsliv. En naturhamn finns i reservatets norra del.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Stavsudda-Tjägö naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • gräva upp blommor och skada markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund
  • tälta mer än ett dygn
  • förankra båt på samma plats mer än ett dygn
  • göra upp eld annat än på anvisade platser
  • på ett störande sätt använda musikinstrument, musikanläggning eller liknande.

De fullständiga föreskrifterna finns i beslutet för Stavsudda-Tjägö naturreservat Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 12 hektar

karaktär: skärgård, barrskog, blandskog

Kommun: Värmdö

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Stavsudda-Tjägö naturreservat ligger på Tjägö 3 kilometer sydost om Möja.

Sök resa, SL Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss