Fjärdlång

Fjärdlångs naturreservat i Stockholms län.

Fjärdlångs naturreservat omfattar ett större skärgårdsområde med de stora öarna Fjärdlång, Ängsön-Marskär, Långholmen-Bockholmen och ett antal mindre öar, kobbar och skär.

Kobbar och skär för fågel

Fjärdlång naturreservat är ett typiskt exempel på skärgårdsnatur. I reservatet finns skogar som varit orörda länge.

På Fjärdlång har delar av det gamla odlingslandskapet restaurerats och sköts genom betesdrift. Kobbar, skär och mellanliggande vatten är värdefulla för sjöfågel.

Bad och utsikt

Här finns också fina badklippor, Thielska villan på Fjärdlång, naturhamnar samt utsiktsplatsen Tyste klint.

Några av skärgårdens bästa natthamnar

Ögruppen är ett omtyckt utflyktsmål och har några av skärgårdens bästa natthamnar samt gästhamn. Vidare finns även vandrarhem, stuguthyrning och campingplats.

Ändamålet med reservatet är att bevara områdets värden för friluftslivet samt att bevara vegetation och djurliv.

Här finns

 • Badklippor
 • Torrdass finns på flera platser på huvudön Fjärdlång.
 • Rastbodar med möjlighet till övernattning finns på Myggskären
 • Thielska villan
 • Camping finns i anslutning till vandrarhemmet
 • Utsiktsplatsen Tyste klint
 • Fina naturhamnar finns på flera platser på norra delen av Fjärdlång.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Fjärdlångs naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. skada eller borttaga naturföremål eller ytbildning,
 2. skada levande eller döda träd eller buskar, undantag gäller för mindre ingrepp vid studieverksamhet inom lägerskolan inom arrendeområdet på södra Fjärdlång
 3. medvetet störa djurlivet
 4. medföra hund, katt eller annat husdjur som inte är kopplat
 5. för längre tid än två dygn i följd, tälta eller förankra båt på samma ställe. Tältning på anvisad plats inom det område som Haninge kommun arrenderar på södra Fjärdlång får dock ske enligt de anvisningar som arrendatorn anger
 6. göra upp öppen eld. Arrendatorn får dock anvisa eldplatser, inom det område som Haninge kommun arrenderar på södra Fjärdlång, för att elda vid lägerskolans verksamhet
 7. framföra motordriven farkost med högre hastighet än 7 knop inom 100 m från land. Föreskriften gäller inte allmän farled
 8. landstiga på Ängsön-Marskär eller färdas inom området 100 meter från stranden samt inom öns vikar, under tiden 1 februari - 15 augusti
 9. under tiden 1 april - 15 juli fiska från land och inom 100 meter från stranden av de öar inom reservatet som ligger sydost om Ängsön-Marskär (öarna Klovskär, Tillögorna, Myggskären, Lerkobben, Torskkobben, Svarta Kobben, Vindbåden, Skrakobbarna med omgivande skär).

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förTältplats Tältplats

Fakta

Skyddat sedan: 1986

Storlek: 5 089 hektar, varav 557 hektar land

Karaktär: skärgård, marina miljöer, ängs- och betesmark

Kommun: Haninge

Markägare: Haninge kommun och staten

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen och Haninge kommun

Skyddsform: naturreservat 

Övrigt: Natura 2000-område Fjärdlång SE0110086

Hitta hit

Fjärdlångs naturreservat omfattar ett större skärgårdsområde med de stora öarna Fjärdlång, Ängsön-Marskär, Långholmen-Bockholmen och ett antal mindre öar, kobbar och skär.

Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss