Grinda

Grinda naturreservat i Stockholms län.

Grinda naturreservat med omgivande öar och vatten erbjuder en spännande natur och mycket annat för alla som vill njuta av naturen.

Typisk mellanskärgård

Reservatet består av ön Grinda med omgivande öar och vatten. Naturen är typisk för mellanskärgården. Merparten av öarna består av hällmarker och barrskog som är måttligt påverkad av skogsbruk. Inslaget av lövträd är bitvis ganska stort. Odlingsmarker återfinns på Grindas centrala delar.

Strategisk hamn och syfte

Idag bedrivs också konferens- och restaurangrörelse. Grinda är en strategisk hamn för båtfolket och har många dagsgäster.

Syftet med reservatet ska vara att bevara ett lättillgängligt skärgårdsområde av stor betydelse för friluftslivet. Områdets naturvärden ska tillvaratas och bevaras liksom de kulturmiljövärden som finns knutna till bebyggelsen.

Bad, boende och annat på Grinda

Grinda har fina barnvänliga bad både vid den södra och norra ångbåtsbryggan. Ytterligare ett fint bad finns vid Källviken. Grillplatser finns vid södra ångbåtsbryggan och vid tältplatsen.

Utkiksplatsen uppe på Klubbudden är öns högsta punkt med 35 m. Tältning är endast tillåten på tältplatsen nära norra bryggan. Grinda Wärdshus och Lanthandel med varor för självhushåll finns på ön.

En cirka 2,5 km lång natur- och kulturstig leder runt öns sydöstra del. Stigen startar vid gården Hemviken. Norra och södra bryggan trafikeras året om av Waxholmsbolaget och Cinderella. Gästhamn finns i Hemviken och naturhamn i Hästholmssundet.

Torrdass finns vid alla badplatser och vid södra ångbåtsbryggan och i Källviken finns anpassade ingångar till badet.

Besök också Grinda Stugby, Grinda gård, Klubbuddens utsiktsplats och Vandrarhemmet på Grinda.

Viktigt friluftsområde

Stockholms stad tog över Grinda 1947 och ön har därefter blivit ett viktigt friluftsområde med bland annat uthyrningsstugor och tältplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Grinda naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
 4. medföra okopplad hund
 5. elda annat än på anvisad plats
 6. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 7. tälta på annat än anvisad plats
 8. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
 9. förankra båt längs de strandsträckor som markerats med heldragen linje på karta
 10. framföra motordrivet motorfordon annat än på anvisade vägar
 11. landa med luftfarkost på annat än anvisad plats
 12. på ett för andra störande sätt använda musikanläggning eller musikinstrument.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förRast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förTältplats Tältplats
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 2000

Storlek: 503 hektar
varav land 178

Karaktär: skärgård, blandskog, ängs- och betesmark, kulturmiljö

Kommun: Värmdö

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Grinda ligger omedelbart söder om Ljusterö. Reservatet består av ön Grinda med omgivande öar och vatten.

Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss