Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Norrga

Utsikt från hög höjd förbi en grov tall och ut över sjön Getaren som är omgiven av grön skog. Naturreservatet Norrga. Foto: Länsstyrelsen

Norrga naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Norrga naturreservat består av ett mindre skogsområde vid sjön Getaren. Skogen som växer här är gammal och olikåldrig, särskilt gamla är träden på hällmarkerna och i bergbranten ner mot Norrgaviken.

Varning

Reservatet har spridda angrepp av granbarkborre. Det medför att det finns en hel del döda stående granar i skogen och längs stigarna.

Granarna kan falla plötsligt och utan förvarning. Ha uppsikt och undvik att besöka reservatet när det blåser!

Lavar, mossor och svampflora

Tillsammans med Lida naturreservat erbjuder Norrga en variationsrik naturmiljö med skogar av omväxlande ålder och struktur, som hyser en rik lav-, moss-, och svampflora.

Det stora inslaget av gamla träd och att området bedöms ha lång skoglig kontinuitet, tillsammans med en låg påverkan från skogsbruk, ger reservatet dess värden.

Grön sköldmossa och ullticka

Reservatet domineras av barrblandskog och tallskog och här finns flera intressanta arter, som grön sköldmossa, vedtrappmossa och ullticka. Särskilt i hällmarkerna och i bergbranterna förekommer mycket gamla och senvuxna (långsamväxande) träd av både tall och gran.

Utsikt från Jungfruberget

En av Sörmlandsledens grenar löper genom reservatet tillsammans med flera mindre stigar. I nordöstra delen av reservatet finns en höjd som kallas Jungfruberget, belägen cirka 65–70 meter över havet, som ger fin utsikt över sjön Getaren.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Norrgas naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar.

Det är tillåtet att plocka blommor, bär och svamp.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2012

Storlek: 14,3 hektar

Karaktär: Barrskog, blandskog

Kommun: Botkyrka

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger ungefär 5 km söder om Tumba och gränsar till det stora kommunala naturreservatet Lida. Parkering finns vid Lida naturreservat och Lida friluftsgård. Därifrån promenad ca 1,5 km till Norrga. Följ vandringslederna Sörmlandsleden eller Äventyrsstigen som båda går genom reservatet.

Lida är också närmaste busshållplats. Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss