Askarehage

Askarehages naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Askarehages naturreservat är ett kommunalt reservat. Området ligger vid den fågelrika norra Garnsviken vid Mälaren i ett vackert kulturlandskap. Här finns stigar, rastplatser, fågeltorn och ramper för funktionshindrade.

Ny plattform med utsikt och fågelsång

Från en ny plattform vid Fiskartorpet har man utsikt över hela västra delen av reservatet.

Skyddade fågelarter

Från plattformen kan man höra några av reservatets skyddsvärda fågelarter som rördrom, vattenrall och skäggmes.

Föreskrifter

För att skydda Askarehages naturreservat finns regler du måste följa. Mer information: Sigtuna kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Serviceinformation

  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig
  • Tillgänglighet Tillgänglighet
  • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Fakta

Askarehages naturreservat är ett kommunalt reservat. För mer information: Sigtuna kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster