Askarehage

Askarehages naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Askarehages naturreservat är ett kommunalt reservat. Området ligger vid den fågelrika norra Garnsviken vid Mälaren i ett vackert kulturlandskap. Här finns stigar, rastplatser, fågeltorn och ramper för funktionshindrade.

Värdefullt kulturlandskap

Arkarhage utgör av kulturlandskap med åker, ängs- och hagmarker, fuktängar och grunda vattenområde i anslutning till Garnsviken. I området finns även dungar med blandskog av gran och tall samt inslag av gamla värdefulla ekar.

Skyddade fågelarter

I området häckar flera skyddsvärda fåglar såsom rördrom, vattenrall, skäggmes och brun kärrhök.

Från plattformen vid Fiskartorpet har man utsikt över hela västra delen av reservatet.

Föreskrifter

För att skydda Askarehages naturreservat finns regler du måste följa. Föreskrifter för Askarehages naturreservat på Sigtuna kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig
  • Tillgänglighet Tillgänglighet
  • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2009

Storlek: 97 hektar varav 36 hektar vatten

Karaktär: Sjö, odlingslandskap, ädellövskog

Kommun: Sigtuna

Markägare: Sigtuna kommun

Förvaltare: Sigtuna kommun

Skyddsform: naturreservat