• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Askarehage

Askarehages naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Askarehages naturreservat är ett kommunalt reservat. Området ligger vid den fågelrika norra Garnsviken vid Mälaren i ett vackert kulturlandskap. Här finns stigar, rastplatser, fågeltorn och ramper för funktionshindrade.

Värdefullt kulturlandskap

Arkarhage utgör av kulturlandskap med åker, ängs- och hagmarker, fuktängar och grunda vattenområde i anslutning till Garnsviken. I området finns även dungar med blandskog av gran och tall samt inslag av gamla värdefulla ekar.

Skyddade fågelarter

I området häckar flera skyddsvärda fåglar såsom rördrom, vattenrall, skäggmes och brun kärrhök.

Från plattformen vid Fiskartorpet har man utsikt över hela västra delen av reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Askarehages naturreservat finns regler du måste följa.

Föreskrifter för Askarehages naturreservat på Sigtuna kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
  • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Skyddat sedan: 2009

Storlek: 97 hektar varav 36 hektar vatten

Karaktär: Sjö, odlingslandskap, ädellövskog

Kommun: Sigtuna

Markägare: Sigtuna kommun

Förvaltare: Sigtuna kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger i anslutning till Venngarns slott, inte långt från Sigtuna stad. Området ligger på promenadavstånd från Sigtuna via Viby by och Venngarns slott.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm