Tullgarn

Tullgarns naturreservat i Stockholms län.

Titta upp i trädkronorna så ser du nästan alla arter av Sveriges olika lövträd. Njut av den lummiga parken vid Tullgarns slott eller klättra upp i fågeltornet. Ta med fågelkikaren, vandrarkängorna eller strosa omkring. Gofika finns att köpa på slottet.

Vandra på slingor och leder

Den tydligast markerade leden är Sörmlandsleden som tar dig från Fjärdsvall i söder till Näset i norr, genom lummiga ekdungar och lövströdda stigar och ibland via trafikerade vägar. Leden tar dig även förbi Tullgarns slott där det finns café, restaurang, toaletter och utsiktsplatser om du vill pusta en stund.

Slottet, vildsvin och Skräddartorpskärret

Tullgarns slott är kunglig semesterort med anor från 1720-talet. Det angränsande värdshuset har renoverats om till restaurang och stallet till café. Här hittar du ett fint herrgårdslandskap och säkert spår efter bökande vildsvin. Längre västerut finns odlingslandskap och det lilla Skräddartorpskärret med vackra orkidéer.

Varierande natur och rikt fågelliv

Upptäck ett herrgårdslandskap med odlingar, skogar och vattenområden. Tullgarnområdet har en varierande natur. Här finns många olika arter av lövträd, havsstrandängar, ängs- och hagmarker men också skogsområden.

På halvön mittemot Tullgarns slott rastar mängder av flyttfågel både på våren och hösten. Här finns också övervintrande arter. Sätt dig skönt i fågeltornet vid Tullgarnsslott eller smyg ut med kikaren en morgon.

Fin svamp och bärplockning

Här kan du ströva runt i stora områden med svamp- eller bärkorgen på armen. Kanske finner du dina egna hemliga ställen där ingen anna varit.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Tullgarn naturreservat finner du också på Naturkartan Tullgarn.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Den går även att ladda ner som en app.

Föreskrifter

 För att skydda Tullgarns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
 2. Framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
 3. Störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, uppehålla sig i närheten av gryt, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur och groddjur)
 4. Föra med hund, katt eller annat husdjur som ej är kopplat
 5. Göra upp eld annat på anvisade och iordningställda platser
 6. Ställa upp hus- eller släpvagn
 7. Rida annat än på anvisade vägar och områden
 8. Anordna snitslat spår eller orienteringskontroll
 9. Förtöja eller förankra båt längre tid än två dygn på samma plats.

Inom inre zonen (det ursprungliga naturreservatet) är det vidare förbjudet att tälta. Inom yttre zonen (det ursprungliga naturvårdsområdet) är det vidare förbjudet att sätta upp skylt, tavla, plakat, affisch eller liknande.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rastplats Rastplats
 • Servering Servering
 • Stig Stig
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Torrdass Torrdass
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1984

Storlek: 1 636 hektar
varav land 1 111 hektar

Karaktär: sjö och vattendrag, ängs- och betesmark, kulturlandskap, skogsmark

Kommun: Södertälje

Markägare: Statens fastighetsverk

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Tullgarn, ost SE0110003

Syftet med Tullgarns naturreservat

Syftet med reservatet är att vårda och bevara de gamla hävdade naturmarkerna för att bevara den rika floran. Områdets häckningsbiotoper och fågelliv ska värnas och områdets möjligheter till undervisning ska  tas tillvara.