Sköndalsskogen

Sköndalsskogens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Sköndalsskogens naturreservat är ett kommunalt reservat. Här bullrar det en del samtidigt som det finns motionsspår och fin skog för promenad.

Motionsspår och hundpromenad

Området är beläget mellan centrala Märsta och arbetsområdet Arlandastad mitt i en industriell expansiv del av Stockholms län. Närheten till Arlanda, järnväg och trafikleder gör att området är påverkat av buller.

Förutsättningar finns för att ta enkla skogspromenader, motionera, rasta hundar eller genomföra naturstudier med skolklasser. Motionsspår gör området tillgängligt.

Tätortsnära skogs- och hagmarksområde

Naturvärden inom reservatet finns knutna till delar av den äldre skogen, brynmiljöer och till hagmarken. Skogen är varierad och domineras av barrskog, men i brynmiljöer förekommer partier med lövskog. De äldsta träden utgörs av tallar som ibland är över 100 år gamla.

Föreskrifter

För att skydda Sköndalsskogens naturreservat finns regler du måste följa. För mer information: Sigtuna kommunlänk till annan webbplats

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Sköndalsskogens naturreservat är ett kommunalt reservat. För mer information:
Sigtuna kommunlänk till annan webbplats