Vind i kombination med snöfall i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Vind i kombination med snöfall i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Sköndalsskogen

Sköndalsskogens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Sköndalsskogens naturreservat är ett tätortsnära kommunalt reservat. Här bullrar det en del samtidigt som det finns motionsspår och fin skog för promenad.

Motionsspår och hundpromenad

Området är beläget mellan centrala Märsta och arbetsområdet Arlandastad mitt i en industriell expansiv del av Stockholms län. Närheten till Arlanda, järnväg och trafikleder gör att området är påverkat av buller.

Förutsättningar finns för att ta enkla skogspromenader, motionera, rasta hundar eller genomföra naturstudier med skolklasser. Elljusspåren möjliggör aktiviteter hela året, även när det är mörkt. På vintern finns här preparerade skidspår som lockar skidåkare från hela Stockholmsområdet.

Tätortsnära skogs- och hagmarksområde

Naturvärden inom reservatet finns knutna till delar av den äldre skogen, brynmiljöer och till hagmarken. Skogen är varierad och domineras av barrskog, men i brynmiljöer förekommer partier med lövskog. De äldsta träden utgörs av tallar som ibland är över 100 år gamla.

Föreskrifter

För att skydda Sköndalsskogens naturreservat finns regler du måste följa.

Föreskrifter för Sköndalsskogens naturreservat hos Sigtuna kommun Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Skidled Skidled
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2009

Storlek: 48 hektar

Karaktär: barrskog, lövskog

Kommun: Sigtuna

Markägare: Sigtuna kommun

Förvaltare: Sigtuna kommun

Skyddsform: naturreservat