Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Larudan

Larudans naturreservat i Stockholms län.

I Larudans naturreservat kan du ströva i skog med inslag av imponerande höga tallar. Här har det vuxit skog under lång tid och det finns därför många känsliga arter.

VARNING!

Reservatet har spridda angrepp av granbarkborre. Det medför att det finns en hel del döda stående granar i skogen. Granarna kan falla plötsligt och utan förvarning. Ha uppsikt och undvik att besöka reservatet när det blåser!

Ovanliga marksvampar och gammelgranslav

De gamla tallarna med kronorna högt upp är särskilt påtagliga och bidrar till områdets karaktär. Terrängen är småkuperad med omväxlande hällar, sumpskog och tallskog på sandjord.

Skogen har funnits här under lång tid och här finns många arter, bland annat ovanliga marksvampar. Flera av dem är känsliga för störningar och trivs i denna miljö.

Gammelgranslaven växer flera meter upp på trädstammarna vilket visar på stabila förhållanden under lång tid.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Larudans naturreservat finns regler som du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter
  4. tälta mer än två dygn i följd på samma plats
  5. sätta upp skylt, affisch eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2016

Storlek: 16,3 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet nås enklast från vägen mellan Sättraby och Österängby.

Närmaste busshållplatser är Norrudavägen (västerut) eller Sättraby vägskäl (österut, vid väg 280). Båda ligger ca 4,5 km promenad från reservatet.

Sök resa på SL, Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss