Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fysingen

Lila backsippor blommar vackert i maj i Fysingens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Fysingens naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Fysingen är en fantastisk fågelsjö. Här finns fågeltorn och nästan 100 häckande fågelarter. Tassa fram längs breda spänger och kika på skedand, skäggdopping, kärrhök och rosenfink. På vintern kan du åka skridskor.

Aktuellt

P-platsen vid Ströms gård är avstängd. Besökare hänvisas till P-platsen vid Åholmen. Där finns även det tillgänglighetsanpassade utedass som tidigare stod vid Ströms gård.

Fågelskyddsområde med rovfåglar

Strandängarna med mäktiga vassbälten är fågelskyddsområde. Skedand, skäggdopping, kanadagås och sångsvan är några av de häckande fågelarterna. Den bruna kärrhöken kan ses flyga lågt över vassarna, men du kan också se rovfåglar som lärkfalk, tornfalk, duvhök och ormvråk.

Näktergalens sång och annat tutande

Rördrommens märkliga tutande kan höras under försommaren och näktergalen sjunger nätterna igenom.

Tillfälligt kan även rosenfink och gräshoppssångare höras. Kattuggla och oftast även hornuggla häckar kring sjön. Fysingen är också betydelsefull som rastplats för flyttfåglar. Flockar av änder, vadare, skrakar, gäss och svanar stannar till under vår och höst. Strandängen betas av den vackra rasen Highland Cattle.

Fågeltorn och skridskosegling

Ett fågeltorn med anslutande spång har byggts längst ut i vassen vid Fysingens nordvästra strand. Vintertid är Fysingen perfekt för skridskoåkning och skridskosegling.

Nordians hög, en av de största kungshögarna

Norr om Ström finns en hagmark på åsen och därifrån har du en vacker vy ut över Fysingen. På åsens krön strax söder om Åshusby ligger Nordians hög, som är en av de största kungshögarna i landet med sina 50 meter i diameter och 12 meters höjd.

190 gravlämningar och flerhundraåriga stigar

Gravfält med över 190 fornlämningar med stensättningar, mindre högar, treuddar, en skeppssättning och några resta stenar.

Gravfältet skapades under äldre järnålder och var i bruk ända fram till kristen tid. Vid gravfältet finns tre hålvägar som är en del av den gamla järnåldersvägen mellan Ström och Åshusby. Hålvägar är tydligt nedsänkta stigar som under århundraden nötts av fötter, klövar och hovar.

Betande vattenbufflar

Sommartid betar vattenbufflar i reservatet. Tack vare sina specialutformade klövar kan de röra sig obehindrat i de sanka markerna. När vattenbufflarna betar och gyttjebadar skapar det perfekta förutsättningar för den biologiska mångfald som är knuten till dessa våtmarksmiljöer, som insekter, groddjur och områdets alla fågelarter.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Fysingen naturreservat finner du också på Naturkartan Fysingen Länk till annan webbplats.. Naturkartan går även att ladda ner som en app.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 För att skydda Fysingens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att gräva, borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
 2. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller avsiktligt döda vilda djur)
 3. medföra hund som ej är kopplad
 4. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
 5. parkera annat än på anvisade platser
 6. beträda eller befara fågelskyddsområdet under tiden 1/4 - 15/7.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 1984

Storlek: 184 hektar, varav land 134 hektar 

Karaktär: sjö, våtmark, odlingslandskap och kulturmiljö

Kommun: Sigtuna

Markägare: staten och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Till Nordians hög: SL-buss från Upplands Väsby eller Märsta till hållplats Åshusby gård.Till fågeltornet: Buss från Märsta till hållplats Strömmens väg, därifrån promenad österut, se kartan. Alternativt pendeltåg till Rosersberg, sedan 2 km promenad till reservatet.Med bil från E4, avfart mot Rosersberg och sedan Norrsundavägen norrut. Därefter en mindre väg österut mot Åholmen (avtagsväg skyltad Ström), parkera vid Åholmen eller mot Åshusby (avtagsväg mot Skånela).

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss