Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lejondal

Lejondals naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Lejondals naturreservat är ett kommunalt reservat. I området finns motionsspår, friluftsbad och vackra hagmarker. I anslutning till reservatet finns också skyddad gammelskog.

Badhällar och sandstränder

Lejondal är ett viktigt område för friluftslivet i Upplands-Bro. Naturreservatet ligger vackert med hagmarker, rekreationsområden, badhällar och sandstränder mot Lejondalssjön, ungefär tre kilometer från Bro centrum.

Hällkana friluftsgård, bad och motionsspår

I reservatet finns Hällkana friluftsgård med friluftsbad och motionsspår. Huvuddelen av reservatet består av barrskog, men där finns också jordbruksmark som utgörs av betes- och åkermark. I anslutning till naturreservatet finns skyddad gammelskog. Vandringsleden Upplands-Broleden går genom reservatet.

Syftet med Lejondals naturreservat är att, med hänsyn till kulturlandskap, växt- och djurliv, skydda naturområdets betydelse för friluftslivet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Lejondals naturreservat finns regler du måste följa.

Reglerna finner du på Upplands-Bro kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förSkidled Skidled
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 1975, utvidgat 2017

Storlek: 312 hektar varav 253 hektar land

Karaktär: barrskog, odlingslandskap, sjö

Kommun: Upplands-Bro

Markägare: Upplands-Bro kommun, Bro Häradsallmänning och privata

Förvaltare: Upplands-Bro kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Lejondals naturreservat är beläget 4 km nordost om Bro centrum.
Med bil: Följ skyltning från Finnstarondellen i Bro via Lejondalsvägen och sedan Hällkanavägen till reservatsparkeringen. Adressen är Hällkanavägen 13.

Med kollektivtrafik: Från Bro pendeltågsstation tag buss till hållplats Rosendal. Sedan promenad cirka två kilometer till reservatet. Från Bro skola kan man också följa Upplands-Bro-leden till reservatet (cirka 5 km).

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss