Lejondal

Lejondals naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Lejondals naturreservat är ett kommunalt reservat. I området finns motionsspår, friluftsbad och vackra hagmarker. I anslutning till reservatet finns också skyddad gammelskog.

Badhällar och sandstränder

Lejondal är ett viktigt område för friluftslivet i Upplands-Bro. Naturreservatet ligger vackert med hagmarker, rekreationsområden, badhällar och sandstränder mot Lejondalssjön, ungefär tre kilometer från Bro centrum.

Hällkana friluftsgård, bad och motionsspår

I reservatet finns Hällkana friluftsgård med friluftsbad och motionsspår. Huvuddelen av reservatet består av barrskog, men där finns också jordbruksmark som utgörs av betes- och åkermark. I anslutning till naturreservatet finns skyddad gammelskog. Vandringsleden Upplands-Broleden går genom reservatet.

Syftet med Lejondals naturreservat är att, med hänsyn till kulturlandskap, växt- och djurliv, skydda naturområdets betydelse för friluftslivet.

Föreskrifter

För att skydda Lejondals naturreservat finns regler du måste följa.

Reglerna finner du på Upplands-Bro kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Eldplats Eldplats
  • Rastplats Rastplats
  • Skidled Skidled
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1975, utvidgat 2017

Storlek: 312 hektar varav 253 hektar land

Karaktär: barrskog, odlingslandskap, sjö

Kommun: Upplands-Bro

Markägare: Upplands-Bro kommun, Bro Häradsallmänning och privata

Förvaltare: Upplands-Bro kommun

Skyddsform: naturreservat